Projekt Eurovea 2 vstupuje do fázy prípravných prác; J&T to vo výsledku chce mať úžasné

Autor JF/TS marec 2019 -
Projekt Eurovea 2 vstupuje do fázy prípravných prác; J&T to vo výsledku chce mať úžasné Vizualizácia JTRE

V osi novej bratislavskej štvrte zamýšľa architektka Beth Galí urobiť špičkový zelený, prívetivý mestský bulvár, na ktorom budú pánmi chodci a električky. No najprv treba vykopať jamu.

Plánované rozšírenie komplexu Eurovea sa postupne dostáva do realizačnej fázy, ktorej predchádzajú prípravné a sanačné práce na pozemkoch. Predpokladaný termín dokončenia rozšírenia komplexu nákupného centra, kancelárií a bytov je v roku 2021, výškovej obytnej veže Eurovea Tower v roku 2022.

Developer projektu, spoločnosť J&T Real Estate (JTRE), získal povolenia na sanáciu environmentálnej záťaže; začína s ňou v marci 2019. V súvislosti s vytvorením novej stavebnej jamy došlo aj k uzatvoreniu vonkajšieho verejného parkoviska pri Eurovei. Prípravné a stavebné práce chce developer realizovať tak, aby minimalizoval diskomfort obyvateľov a návštevníkov štvrte Eurovea City.

Eurovea City

Existujúci komplex Eurovea a jeho rozšírenie o druhú fázu Eurovea2 tvoria kľúčové časti budúcej štvrte Eurovea City. Projekt Eurovea 2 disponuje vydaným územným rozhodnutím v rozsahu 6 stavebných objektov vrátane Eurovea Tower a pokračuje v územnom konaní a získavaní povolení na ďalšie časti a objekty.

Eurovea2 tiež prešla komplexným dopravno-kapacitným posúdením, výsledkom ktorého je návrh opatrení a úprav všetkých veľkých križovatiek a cestných komunikácií v zóne. Súčasťou dopravnej koncepcie je aj návrh developera vybudovať nový centrálny električkový okruh prepájajúci mestské časti Ružinov a Petržalka.

Riešením verejných priestorov v Eurovea City sa koncepčne zaoberá svetovo uznávaná architektka Beth Galí. Okrem ich vizuálneho stvárnenia a riešenia zelene sa venuje aj riešeniu všetkých druhov mobility v novej štvrti. Nedávno predstavila svoj návrh ideálnej organizácie bulváru Pribinova ako miesta, ktoré podporí všetky druhy mobility a bude priateľské k chodcom.

Názvy budov sú známe

Eurovea City bude významnou súčasťou mesta, a preto sa v nej architekti a urbanisti musia detailne zaoberať nielen architektúrou budov, ale ešte viac celkovým urbanizmom, usporiadaním verejných priestorov a organizáciou pohybu ľudí a dopravy. Zatiaľ čo organizácia zástavby a regulačné podmienky boli dané mestom už od realizácie  prvých objektov v zóne, ktorými je dnešný Tower 115 či budova Slovenského národného divadla, neskôr vznikajúce objekty tento systém rešpektujú a postupne kreujú plnohodnotnú mestskú štvrť. Developer, spoločnosť JTRE, z tohto vychádzal aj pri pomenovaní hlavných budov a budúcich dominánt. Nové názvoslovie tiež zjednoduší a sprehľadní orientáciu v zóne.

 eurovea city galeria

V súlade s mestom

Eurovea City vzniká podľa podmienok daných mestom ešte v roku 1988. „Organizácia zástavby a regulačné podmienky rozvoja zóny Pribinova boli určené mestom už od začiatku realizácie  prvých objektov v zóne – dnešnej Tower 115 a SND – a boli stanovené na základe riešenia zóny kolektívom architektov Bauer, Paňák, Kusý už v roku 1988,“ vysvetľuje architekt Radoslav Grečmal. „Objekty, ktoré vznikli v zóne následne a aj v budúcnosti pribudnú, tento systém plne rešpektujú a pretvárajú do podoby skutočnej mestskej štvrte,“ potvrdzuje.

Pri regulácii zástavby ide najmä o súbežné stavebné čiary zástavby, ktorá je orientovaná k nábrežiu, pri bulvári Pribinova a k Landererovej ulici, ale aj o formu blokovej zástavby, ktorá je charakteristická pre susediace územie Starého Mesta. Systém definuje aj výškovú hladinu zástavby, ktorá graduje smerom od Dostojevského radu ku Košickej ulici. „Od začiatku sú za hlavné a najatraktívnejšie verejné priestory považované pešie nábrežie a námestie pred SND, čo rešpektujú a podčiarkujú všetky projekty v zóne. Dôležitým mestským priestorom sa stane bulvár Pribinova, ktorý pohľadovo smeruje na Bratislavský hrad. Postupne bude rozširovaný malými námestiami v rámci nástupných priestorov do jednotlivých objektov a pasážami,“ vysvetľuje R. Grečmal.

„V JTRE máme víziu, akým spôsobom sa má Bratislava rozvíjať. Vždy berieme do úvahy, ako sa mesto prirodzene vyvíja a ako sa menia aj jeho potreby, pretože zásadné projekty, akým je aj Eurovea City, ovplyvnia život mesta na mnoho rokov,“ hovorí Peter Korbačka z JTRE, ktorý stojí za myšlienkou vzniku štvrte Eurovea City. „Chceme, aby naše projekty vznikali vo vzájomnej zhode s mestom aj jeho obyvateľmi. Preto prichádzame s ucelenými a koncepčnými návrhmi,“ dodal.

Architektka chce vytvoriť prívetivý bulvár a varuje pred chybami iných

Barcelonská architektka a urbanistka Beth Galí pracuje na koncepčnom riešení verejných priestorov v zóne Pribinova už niekoľko mesiacov. Na prvej prezentácii v Bratislave predstavila princípy, ktoré uplatňuje pri svojej práci s verejnými priestormi, a o pár mesiacov neskôr hovorila o príležitostiach aj prekážkach v novej zóne. Ďalším krokom bolo koncepčné riešenie pohybu osôb a dopravných tokov v lokalite.

Definovanie toho, ako sa ľudia majú a budú v zóne pohybovať, je prvým a nevyhnutným krokom, ktorý predchádza finálnemu návrhu vzhľadu a formy verejných priestorov v zóne, a to až po detaily, akými sú výber povrchov alebo mestského mobiliáru,“ vysvetlila architektka.

bulvár

Podľa Beth Galí sa stará myšlienka „čím viac jazdných pruhov, tým menšia hustota automobilov v mestách“ ukázala ako nesprávna. Mestské ulice nemajú byť cestami, ale, žiaľ, tendencia nových prístupov k urbanizmu ich dnes mení na cesty pre autá. Architektka si myslí, že Bratislava má stále čas, aby nespravila rovnaké chyby, ku ktorým došlo v iných mestách. V Eurovea City si tím Beth Galí stanovil tieto ciele:

  • Priblížiť Eurovea City k historickému centru Bratislavy.
  • Zmierniť cestnú prevádzku a premeniť oblasť na priateľskú k chodcom, s ohľadom na bezpečnosť a potreby dopravy. Časť premávky zásobovacích áut a návštevníkov sa zvedie do podzemných komunikácií.
  • Eurovea City sa má stať štvrťou s vlastným mestským životom, charakterom a identitou. Jej verejné priestory budú odrážať jedinečnosť a súdržnosť aj skrz sieť peších trás a mobiliár.

B. Galí chce uplatniť myšlienku, že všetky druhy dopravy v mestách – pešia mobilita, individuálna doprava, MHD, motocykel, bicykel, kolobežka – dokážu spolunažívať na jednej ulici bez vyrušovania chodcov. Bulvár tvorí hlavnú os projektovanú na mestskej promenáde so stromovou alejou, je rozhraním medzi južným a severným sektorom Eurovey. Na juhu dominujú priestranstvá na brehu Dunaja, ulice na severnej strane vytvárajú prepojenie s historickým centrom Bratislavy.

JF/TS

 

Ďalšie články k téme:

Pri Eurovei rastie bratislavský Pudong

Budova Panorama Business III pri Eurovei je pred kolaudáciou

Ako chce J&T reorganizovať Bratislavu

J&T postaví najvyššiu obytnú budovu v Bratislave, bude vyzerať ako jutové vrece

J&T sa chystá etablovať v Londýne vo veľkom štýle – stavbou luxusného rezidenčného komplexu

Stavbou roka je bratislavský dvojmrakodrap

rsz 2 eurovea2 e2ae 4 45 upd 17

 

Multimédiá

Partneri