Blízke vyhliadky slovenskej ekonomiky podľa zahraničných investorov: Ani konjunktúra, ani kríza

Autor Markus Halt apríl 2019 -

Priaznivá konjunkturálna nálada medzi zahraničnými investormi zaznamenala útlm. Napriek tomu chce asi tretina z nich rozširovať svoje aktivity a prijať nových zamestnancov.

Polovica zo 127 opýtaných firiem hodnotí súčasnú hospodársku situáciu na Slovensku pozitívne, je to o 13 bodov menej ako pred rokom. Iba 5 % ju hodnotí ako zlú. S ďalším zlepšovaním v priebehu roka však počíta iba každá desiata firma. 56 % účastníkov prieskumu očakáva nezmenenú celkovú hospodársku situáciu. Tretina si myslí, že sa zhorší.

srok tabuľky 1 2

 „Naše prognózy pre Slovensko vychádzajú zo solídneho hospodárskeho rastu s hodnotou 3 %. Je to síce menej ako sa očakávalo, ale stále viac ako v západnej Európe,“ povedal Christian Kügerl, rakúsky obchodný radca v Slovenskej republike.

Očakávania respondentov ohľadom vývoja vo vlastnej firme vychádzajú vo všeobecnosti optimisticky. 34 % firiem počíta s lepším biznisom, zároveň sa však 22 % podnikov pripravuje na horší hospodársky rok. Podobný obraz sa ukazuje pri investíciách do personálu a kapitálu: 31 % firiem by následne chcelo zvýšiť počet svojich pracovníkov a 36 % chce zvýšiť aj investície. Naopak, 20 % by chcelo znížiť počet zamestnancov a 24 % zredukovať objem svojich investícií.

srok tabuľky 3 4

„V sektore dodávateľov pre automobilový priemysel, ku ktorému patríme, v súčasnosti nemôžeme konštatovať žiadne dopady krízy v akejkoľvek forme“, komentoval výsledky Stefan Hanke, konateľ spoločnosti Ehlebracht Slovensko v Michalovciach. „Naša spoločnosť získala mnohé nové projekty, ktoré sa v tomto roku rozbiehajú. Preto sme v zásade presvedčení, že v roku 2019 sa nám bude dariť lepšie ako v minulom roku,“ dodal. Pre Christiana Kügerla „v súčasnosti prichádza k zmenám v automobilovom priemysle, tento priemysel sa však silno orientuje na budúcnosť a bude preto naďalej úspešný.“

Lokalita Slovensko sa podľa názoru investorov vyznačuje najmä výhodou členstva v EÚ, disponibilitou a kvalitou lokálnych dodávateľov, platobnou disciplínou a tiež produktívnou pracovnou silou, ochotnou podávať výkony. Aj pre Stefana Hankeho je členstvo v Európskej únii na prvom mieste. „Pre Slovensko je veľkou výhodou byť súčasťou vnútorného trhu,“ konštatoval.

Druhá najatraktívnejšia krajina regiónu

Vo všeobecnosti hodnotia účastníci prieskumu Slovenskú republiku ako druhú najatraktívnejšiu investičnú lokalitu v strednej a východnej Európe. Tak ako v minulých rokoch je na prvom mieste Česká republika. Tretie a štvrté miesto obsadili Estónsko a Poľsko. Avšak podiel spoločností, ktoré by zopakovali svoju investíciu na Slovensku aj v súčasných podmienkach, klesol z 80 % na 73 %.

Christian Kügerl považuje Slovensko za veľmi konkurencieschopnú lokalitu v porovnaní so susednými krajinami: „Väčšina investorov sa pozrie na viaceré krajiny a voľba často padne na Slovensko.“

Negatíva sú stále citeľné

V prípade negatívne vnímaných faktorov lokality Slovensko nezaznamenali investori žiadne citeľné zlepšenie. Disponibilita pracovnej sily je vnímaná dokonca kritickejšie ako pred rokom. Okrem toho, u mnohých podnikov výrazne klesá spokojnosť s nákladmi práce. Podľa prieskumu vzrastú náklady práce firiem v roku 2019 v priemere o 7,5 %. „To sú mzdové skoky, ktoré je ťažké zadržať,“ povedal S. Hanke. Podľa jeho názoru sa stalo drastické zvýšene minimálnej mzdy problémom, ktorý zároveň vytvára tlak na všetky ďalšie mzdové triedy: „Potrebovali by sme v podstate zvýšiť ceny, to sa však u zákazníkov nedá presadiť“, popísal situáciu svojej firmy.

Rok po rekonštrukcii vlády sú investori naďalej nespokojní s pokrokom v boji proti korupcii. Napriek mierne lepšiemu hodnoteniu je táto oblasť s jasným odstupom na poslednom mieste spomedzi hodnotených faktorov. Aj Stefan Hanke tu vidí jasnú potrebu konať: „V každom prípade by bolo potrebné postupovať oveľa ráznejšie,“ povedal.

srok tabuľky 5 6

Prieskum medzi investormi spoločne zorganizovali organizácia Advantage Austria a štyri zahraničné obchodné komory na Slovensku (rakúska, nemecká, holandská a švédska) v období február – marec 2019. Odpovedali v ňom zástupcovia 127 firiem, ktoré pôsobia na Slovensku, z nich 85 % má vlastníkov z iných európskych štátov. Najviac z nich pôsobí v priemysle (49,6 %), obchode (15,0 %) a službách (35,4 %).

Markus Halt

Prečítajte si k téme:

Aký bude podnikateľský rok 2019? Peter Mihók hodnotí trendy a riziká

Stav podnikateľského prostredia na Slovensku je pre 93 % podnikateľov neveľmi radostný

Slovenskej ekonomike by sa malo dariť aj v roku 2019, napriek spomaleniu

Partneri

fintech blackmarketingovoeducationliga proti rakovinegebruder weisswustenrotSOPKKK blue1