Fínsky vzdelávací systém: motivovaní učitelia, univerzity pre všetkých

Autor DUD / STU október 2019 -
Helsinky - ilustračné foto Helsinky - ilustračné foto Pixabay

Silnými stránkami fínskeho školstva sú vysoko vzdelaní pedagógovia a nastavenie, v ktorom aj absolventi učňovky majú šancu pokračovať na vysokej škole, zdôrazňuje Mikko Vieltojärvi, poradca Konfederácie fínskeho priemyslu.

● V čom je fínsky vzdelávací systém lepší ako školstvo v iných európskych krajinách?

Fínske školstvo má niekoľko hlavných silných stránok. Sú to predovšetkým vysoko vzdelaní učitelia. Učitelia na základných školách majú magisterské vzdelanie a štúdium učiteľstva na vysokých školách láka veľa absolventov stredných škôl.

rsz 1mikko vieltojĂrvi e1558950584181 Mikko Vieltojärvi (foto: Uralehti)

Sme tiež veľmi pyšní na to, že v systéme nie sú slepé uličky, v ktorých by mladí ľudia uviazli. Deti sa rozhodujú v šestnástich rokoch po ukončení základnej školy, či pôjdu na všeobecnú strednú školu, alebo na odbornú školu, teda učilište. Avšak táto voľba im nezavrie dvere k ďalšiemu štúdiu.

Absolventi odborných škôl sa môžu hlásiť ako na výskumné univerzity, tak na univerzity aplikovaných vied a pokračovať pokojne až k doktorandskému titulu. Bakalársky titul z univerzity aplikovaných vied tiež umožňuje študentovi hlásiť sa na magisterský program na výskumných univerzitách.

● Fínsky systém je pre viaceré krajiny zaujímavým vzorom. Dajú sa preniesť jeho prvky do zahraničia tak, aby fungovali?

Nemôžete len tak vziať zahraničný vzdelávací systém a zaviesť ho v odlišnej spoločnosti. Je oveľa lepšie vziať si príklad zo silných stránok zahraničných systémov a prispôsobiť ich miestnym podmienkam. Musíte si uvedomiť, že školstvo je vždy úzko späté so spoločnosťou.

● Ako vo Fínsku zapájate do vzdelávacieho systému firmy?

Zamestnávatelia nie sú zodpovední za odborné vzdelávanie na učilištiach, ale môžu sa na ňom zúčastniť, čo aj robia.

Výučný certifikát vždy garantuje daný poskytovateľ vzdelania, aj keď sa študent učí priamo v nejakej firme. Takže je možné a celkom obvyklé, že učni študujú vo firmách, ale vždy sú vedení ako žiaci určitej inštitúcie, ktorá ponúka profesijné vzdelávanie, a učia sa podľa národných osnov.

Dôležité je, že firmy sa zúčastňujú na príprave osnov a hovoria, aké zručnosti potrebujú, aby školy a Fínska národná agentúra pre vzdelávanie zabezpečovali.

● Ako fínske školy pripravujú deti na sociálne zmeny, ktoré prichádzajú s rozvojom technológií?

Fínske školy používajú pri výuke najmodernejšie technológie. Nie som si však istý, že to je najlepšia cesta, ako pripraviť deti na budúce požiadavky, ktoré sa nedajú teraz predpovedať.

Školy vo Fínsku a vôbec na celom svete by sa mali postarať, aby deti mali silné základné zručnosti. Nevieme, či za desať alebo dvadsať rokov budeme používať iPady alebo počítače, ale som si istý, že budeme stále potrebovať zručnosti spojené s matematikou, čítaním a písaním, akokoľvek sa svet nakoniec zmení.

Fínsko teraz veľa investuje do základných zručností detí na základných školách, čo je pre budúcnosť veľmi dôležité.

● Zapájajú sa školy do profesného vzdelávania dospelých?

Vedieme veľa diskusií o celoživotnom vzdelávaní, respektíve celoživotnom učení. Fínsky systém odborného vzdelávania je veľmi dobre pripravený na meniaci sa trh práce. Náplň štúdia sa neustále vyvíja, aby meniacim sa potrebám sveta práce zodpovedal.

Študujúci dospelí môžu tiež získať rôznorodú podporu. Aj vysoké školy sa podieľajú na celoživotnom vzdelávaní. Problém, ktorému vo Fínsku čelíme, spočíva v tom, že ľudia, ktorí by rekvalifikáciu potrebovali najviac, študujú najmenej. A tí, ktorí, naopak, študujú najviac, nepotrebujú svoje odborné schopnosti výrazne meniť.

DUD / STU

(Prevzaté z časopisu Spektrum)

 

Mohlo by vás zaujímať:

Ako nastaviť školstvo tak, aby nevychovávalo absolventov pre úrady práce

Vysokoškolskému štúdiu na Slovensku chýba užšie prepojenie s praxou

Univerzita Komenského je stále jedinou slovenskou univerzitou v Top 1000 podľa CWUR

Partneri