SPP rozvíja a podporuje projekty zelenej energie, aj ju vykupuje

Autor JF október 2019 -
SPP rozvíja a podporuje projekty zelenej energie, aj ju vykupuje Pixabay

Pôvodne plynárenská spoločnosť má ambíciu stať sa multikomoditnou a byť významným hráčom v oblasti obnoviteľných zdrojov. Buduje aj LNG / CNG sieť.

Nová strategická vízia Slovenského plynárenskeho priemyslu, a. s. (SPP) je spojená s presadzovaním zelených, energeticky efektívnych riešení. Do kontextu úlohy SPP aj ako poskytovateľa „zelenej energie“ na trhu zapadajú nové aktivity spoločnosti, vyplývajúce zo získaného inštitútu výkupcu energií z obnoviteľných zdrojov energií (OZE).

Rovnakú úlohu hrá aj voči zdrojom s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektriny a tepla (KVET).

Rozširovanie portfólia

SPP sa dlhodobo snaží o diverzifikáciu svojho portfólia s cieľom stať sa multikomoditnou spoločnosťou, pôsobiacou v kompletnej škále produktov plynu a elektrickej energie.

Úspechom v aukcii na výkupcu elektrickej energie z OZE a KVET sa SPP stáva významným hráčom nielen na poli obchodovania s plynom a s elektrickou energiou, ale aj so „zelenou“ energiou.

Zároveň SPP rozširuje ponuku služieb a produktov, ktoré zákazníkom prinášajú úspory času, energií a peňazí. Ide napríklad o energetickú inšpekciu budov, audity a poradenstvo pri čerpaní dotácií na OZE.

Ponuka komplexnej realizácie projektov inteligentných domácností SPP Smarthome pomáha dosiahnuť efektívne regulovanie spotreby tepla a svetla a zároveň ochranu nehnuteľnosti pred haváriami.

CNG, LNG a podpora zelených projektov

Okrem dodávok plynu a elektriny SPP ďalej rozvíja aj projekty súvisiace so stlačeným zemným plynom (CNG) a skvapalneným zemným plynom (LNG) v doprave.

V súčasnosti spoločnosť pokračuje v projekte FueLCNG, ktorého cieľom je výstavba štrnástich CNG čerpacích staníc hlavne pre osobnú, nákladnú a autobusovú dopravu a troch LNG čerpacích hlavne pre ťažkú automobilovú dopravu.

V oblasti napĺňania spoločenskej zodpovednosti a podpory zelenej energie distribútor pomáha realizovať projekty spojené s ochranou životného prostredia a efektívnym využívaním energií.

Prostriedkom v uvedených oblastiach sú aktivity Nadácie SPP a EkoFondu, n. f. Od roku 2007 podporil EkoFond zelené projekty celkovou sumu viac než 13 miliónov eur.

Napríklad len prostredníctvom podpory 116 projektov v rámci programu 02 Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov sa podarilo dosiahnuť reálne úspory energie vo výške 9,458 GWh (34,05TJ).

Celková suma nasmerovaná EkoFondom na realizáciu rôznych energetických opatrení v budovách bola na úrovni takmer 4,4 milióna eur a ich výsledky pozitívne ovplyvnili viac ako 150 000 ľudí.

Líder na trhu s plynom, rast v elektrine

S počtom viac než 1,3 milióna zákazníkov je SPP lídrom na slovenskom trhu s energiami. V uplynulých dvoch rokoch sa spoločnosti darilo zvyšovať trhový podiel v dodávke plynu; od roku 2012 sa etablovala aj na trhu dodávok elektriny.

SPP dnes dodáva elektrinu do približne 200 000 odberných miest. Z pohľadu počtu zákazníkov je tak najväčším novým dodávateľom elektriny na Slovensku.

JF / TS

 

Mohlo by vás zaujímať:

Firmám s energetickým auditom rozdelia ďalšie desiatky miliónov eur

Obnoviteľné zdroje sú z dlhodobého pohľadu efektívne, Slovensko by ich nemalo blokovať

O zelenej a decentralizovanej energetike na konferencii SlovakiaTech

 

Partneri