Elektromobily z hľadiska nákladov na údržbu a zostatkovej hodnoty

Autor Martin Haluš, Marek Engeľ november 2019 -
Elektromobily z hľadiska nákladov na údržbu a zostatkovej hodnoty Nissan / AMP

Rôzne štúdie skúmajúce náklady životného cyklu vytvorili súhrnné modely pre automobily v závislosti od ich pohonu.

Pravidelnou prevádzkou automobilu vzniká potreba nákladov na údržbu a opravy. Údržba zahŕňa pravidelné úkony ako sú napr. výmena oleja, brzdovej kvapaliny alebo pneumatík.

Opravy sa týkajú náhodných a ťažko predvídateľných javov, ktoré spôsobujú, že sa diel alebo súčiastka stávajú nefunkčnými.

Problém s touto kategóriou nákladov spočíva v tom, že výška výdavkov sa odvíja nielen od konkrétneho modelu, ale aj od povahy prevádzky automobilu. Vysoké náklady na údržbu vykazujú značky BMW, Mercedes-Benz, Volvo či Audi, naopak, nízke sú u automobilov Toyota.

Elektrina verzus spaľovanie

Rôzne štúdie skúmajúce náklady životného cyklu vytvorili súhrnné modely pre automobily v závislosti od ich pohonu.

Elektrické autá majú totiž nižší počet súčiastok, vďaka čomu je ich údržba jednoduchšia a lacnejšia. Napríklad nutnosť vymieňať motorový olej s prechodom na elektromobilitu zaniká.

Výška nákladov pre jednotlivé pohony vychádza z nasledujúcich štúdií, ktoré vyjadrujú pomer priemerných nákladov na údržbu daného pohonu oproti klasickému spaľovaciemu motoru, ktorý má vždy základnú hodnotu 1. V priemere tak predpokladáme, že elektromobil je na údržbe lacnejší približne o 39 %.

Porovnanie typov pohonov podľa nákladov na údržbu a opravy

 tabuľka elektromobily

Koľko budú stáť ojazdené elektromobily?

Pomerne komplikované je aj predvídanie priebehu znehodnotenia. Každý automobil stráca hodnotu už od nákupu, pričom pokles hodnoty je najprudší v prvých piatich rokoch prevádzky. V ďalších rokoch sa už krivky znehodnotenia postupne k sebe približujú.

Každý automobil stráca hodnotu rôzne v závislosti od charakteru miestneho trhu, počtu najazdených kilometrov ročne, údržby či celkového vnímania zo strany dopytu.

Keďže je elektromobilita pomerne novým trendom, nie je k dispozícii dostatok dát, aby sa analyzoval sekundárny trh s elektrickým pohonom. Rôzne publikácie sa venujú väčšinou horizontu piatich rokov, kedy vznikajú aj najväčšie rozdiely.

Niektoré štúdie už vytvorili aj modely predikujúce budúce obdobia podľa doterajších skúseností s jazdenými elektromobilmi a hybridmi.

Medzi značkami sú rozdiely

Elektromobily vykazujú vo všeobecnosti rýchlejšie tempo znehodnotenia, ale aj v tomto prípade je to otázka konkrétneho modelu. Automobily značky Tesla sú vnímané ako čosi výnimočné, preto strácajú hodnotu dokonca pomalšie ako spaľovacie autá.

Nepredvídateľnosť sekundárneho trhu s elektromobilmi spočíva v tom, že ide o nový a prudko sa rozvíjajúci trend. Model Nissan Leaf z roku 2013 sa v súčasnosti už predáva po kritickej dobe piatich rokov za zhruba 30 % pôvodnej hodnoty. Dôvodom je aj to, že nové modely Leaf technologicky veľmi rýchlo a výrazne prekonávajú svojich predchodcov.

Pohľad Inštitútu environmentálnej politiky

Model Inštitútu environmentálnej politiky (IEP) použil priemerné hodnoty nákladov na údržbu z viacerých štúdií a upravil ich podľa základného predpokladu ročného počtu najazdených kilometrov.

Najvyššie náklady tak majú spaľovacie motory, o čosi nižšie sú u hybridov a u elektromobilov dosahuje ich výška približne 60 % hodnoty konvenčného pohonu.

Štúdia Low Carbon Cars in the 2020s používa jednotný model priebehu znehodnotenia pre všetky pohony. Keďže najvýraznejším faktorom pri znehodnotení elektrických vozidiel je dostupnosť dotácie, túto krivku sme upravili o výšku danej dotácie. Výsledkom sú tak viaceré krivky podľa typu pohonu a výšky dotácie na nákup.

Martin Haluš a Marek Engeľ

Inštitút environmentálnej politiky

(Z odborného komentára Elektrický pohon dostáva postupne zelenú: Porovnanie finančných nákladov nákupu a prevádzky elektromobilov s autami na konvenčný pohon)

 

Publikácie skúmajúce znehodnotenie áut s rôznymi pohonmi

tabuľka elektromobily 2

 Mohlo by vás zaujímať:

Elektrický pohon dostáva postupne zelenú

Slovenská batériová aliancia vyzvala na rýchlejšie zavádzanie elektromobilov

Europoslanci sa pýtajú Európskej komisie na ekológiu elektromobilov

Je Slovensko pripravené na nové globálne trendy v automobilovom priemysle?

GreenWay výrazne rozšíri sieť nabíjacích staníc pre autá, investíciu podporí EIB

 

Partneri