Dve tretiny Slovákov vnímajú podnikateľov pozitívne

Autor JF november 2019 -

Najviac na nich oceňujú, že prinášajú nové produkty a služby. Nepáči sa im však, ako sa stavajú k odmeňovaniu zamestnancov, ukázal prieskum.

Až 64 % Slovákov vníma slovenských podnikateľov celkovo pozitívne. „Výrazne pozitívnejšie vnímajú podnikateľov mladšie vekové kategórie, najpozitívnejšie mladí do 24 rokov“, uviedol Július Filo, managing partner spoločnosti Go4insight, k zisteniam aktuálneho prieskumu pre Združenie podnikateľov Slovenska.

Respondenti vnímajú podnikateľov najviac pozitívne vďaka prinášaniu inovácií – nových produktov a služieb. Naopak, najviac negatívne sú vnímaní v oblasti adekvátneho a férového odmeňovania zamestnancov vzhľadom na úspešnosť firmy.

Vnímanie podnikateľov na Slovensku

podnikanie graf 1

„Až 70 % populácie SR si myslí, že by sa podnikatelia na Slovensku mali zlepšiť najmä vo vzťahu k zamestnancom – adekvátne a férové odmeňovanie zodpovedajúce úspešnosti firmy, pracovné podmienky a prístup k zamestnancom,“ upozornil J. Filo.

Oravec: Výsledok je prekvapujúco dobrý

„Výsledok ma príjemne prekvapil. Čakal som, že výsledky ukážu, že pozitívne vníma podnikateľov oveľa menej ľudí. V posledných rokoch sa totiž podnikatelia a podnikanie v médiách skloňujú v súvislosti s rôznymi kauzami skôr v negatívnom kontexte,“ konštatoval prezident Združenia podnikateľov Slovenska Ján Oravec.

„Zrejme teda hodnotenie ľudí neovplyvnil všeobecný negatívny mediálny obraz niektorých podnikateľov, ale ich konkrétna osobná skúsenosť, ktorá je pozitívna,“ uzavrel.

Pozitívne výsledky boli prekvapením aj pre predsedu Združenia mladých podnikateľov Slovenska Jána Solíka. „Dlhodobou súčasťou našich aktivít je zlepšovanie imidžu podnikania u mladých ľudí. Ukazujeme im príklady podnikateľov, ktorí z nuly vybudovali úspešné firmy. Tak, aby podnikateľa nevnímali ako privatizéra či daňového podvodníka, ale ako toho, kto tvorí hodnoty, zamestnáva ľudí a realizuje svoje sny,“ povedal.

Vnímanie podnikateľov vo vekových kategóriách

podnikanie graf 2

Na druhej strane, J. Solík pripustil, že čakal pozitívnejšie čísla u mladšej generácie. „Vidíme, že napriek pozitívnym zisteniam musíme viac pracovať na tom, aby naši zamestnanci cítili, že sme na jednej lodi. Dobré podnikateľské prostredie a prosperujúca firma sú spoločným záujmom zamestnávateľov aj zamestnancov,“ zdôraznil.

Podľa prieskumu vnímajú muži aj ženy podnikateľov takmer rovnako a rozdiel vo vnímaní prichádza práve s vekom.

O prieskume a agentúre

Uvedené informácie pochádzajú z reprezentatívneho prieskumu na populácii Slovenskej republiky vo veku 15 – 79 rokov, ktorý realizovala agentúra Go4insight na vzorke 1 000 respondentov na prelome septembra a októbra 2019. Prieskum urobili metódou Multimode – kombináciou osobného a online dopytovania.

Spoločnosť Go4insight má dlhoročné skúsenosti na slovenskom trhu; je preferovaným partnerom GfK na Slovensku a členskou agentúrou Slovenskej asociácie výskumných agentúr SAVA.

Združenie podnikateľov Slovenska

ZPS ako záujmové združenie súkromných podnikateľov presadzuje nasledujúce priority, ktoré boli pre rok 2020 schválené Snemom ZPS.

  • Ochrana podnikateľského stavu pred obmedzovaním podnikateľských práv a slobôd v dôsledku narastajúcej regulácie, ktorá ničí podnikanie;
  • obnovenie rešpektu výkonnej a zákonodarnej moci voči princípu ochrany súkromného vlastníctva, zastavenie svojvôle súdnej moci a prokuratúry pri rozhodovaní a vyvodzovanie zodpovednosti za také konanie;
  • zníženie miery prerozdeľovania a návrat k politike tvorby bohatstva ako základu prosperity;
  • postavenie záujmov domácich podnikateľov vrátane rodinných firiem do centra pozornosti vlády, zohľadňovanie ich zásadného ekonomického a sociálneho významu, presadzovanie záujmov slovenských podnikateľov v Európskej únii;
  • ochrana imidžu podnikateľov a podnikania pred negatívnymi stereotypmi v médiách a u veľkej časti intelektuálov,
  • otváranie diskusie o vážnych celospoločenských problémoch a presadzovanie jasných hodnotových postojov v otázkach fungovania demokratického politického systému, demografického vývoja, migrácie, systému vzdelávania, podoby sociálneho systému.

JF / TS

Vnímanie podnikateľov v konkrétnych oblastiachpodnikanie graf 3

Zdroj: ZPS / Go4insight 

 

Mohlo by vás zaujímať:

Stav podnikateľského prostredia na Slovensku je pre 93 % podnikateľov neveľmi radostný

Základom európskeho aj slovenského trhu práce sú malé podniky

Priemerný slovenský milionár: päťdesiatnik, selfmademan, milovník pekných vecí

Partneri