Vývoj nákazy a opatrení proti nej v 20 krajinách

Autor MZVaEZ SR apríl 2020 -

Ministerstvo zahraničných vecí zozbieralo údaje o postupe kľúčových krajín proti šíreniu COVID-19 a ponúklo ich vo forme prehľadných grafov aj analýzy.

Analýza ponúka prehľad opatrení na zníženie šírenia COVID-19 vo vybraných krajinách a dáva ich do časového kontextu s vývojom nákazy v týchto krajinách. Jej cieľom bolo následne vyhodnotiť skúsenosti týchto krajín a identifikovať základné piliere efektívneho boja s nákazou.

Grafy s opatreniami po „dni nula“

V grafickej prílohe sú znázornené denné prírastky nakazených novým koronavírusom, ako aj obetí ochorenia COVID-19. K dátumom sú priradené prijaté štátne opatrenia. Tie sú sčasti normatívne kategorizované, no miera ich implementácie sa môže vzájomne líšiť.

V záujme časovej porovnateľnosti priebehov nákazy v jednotlivých krajinách majú všetky grafy stanovený referenčný „Deň nula“, kedy celkový súhrn prírastkov presiahol hranicu 100 prípadov nakazení.

Údaje o nakazených a úmrtiach pochádzajú z verejnej databázy Centra EÚ pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC). Pri zbieraní informácií o jednotlivých opatreniach štátov analytikom pomáhala sieť slovenských zastupiteľských úradov.

Individuálny postup, podobné zásady

Každá krajina k zavádzaniu opatrení pristúpila individuálne na základe uváženia hygienických, zdravotníckych, spoločenských a ústavných daností. Spravidla boli zavádzané postupne a so zvyšujúcim sa počtom prípadov nákazy aj postupne sprísňované.

V úvodnej fáze epidémie štáty zavádzali opatrenia, ktoré mali najmä spomaliť šírenie nákazy, vytvoriť časový priestor na zvýšenie kapacity zdravotníckych zariadení a zásob materiálu na zvládnutie vrcholu nákazy v krajine („sploštenie krivky“).

Alternatívny prístup zameraný len na vybudovanie kolektívnej imunity bez výraznejších spoločenských a zdravotníckych protiopatrení sa nepresadil. S výnimkou Švédska od neho na základe negatívnych skúseností ustúpila väčšina krajín.

Aktuálne sa dynamika preklápa do polohy uvoľňovania opatrení. Prinajmenšom v podmienkach EÚ sa predpokladá snaha o koordináciu krokov jednotlivých krajín, aj napriek tomu že ich prístupy zostávajú naďalej značne odlišné.

(Pozn.: Grafy možno zväčšiť otvorením na novej karte.)

200416 COVID 19 analyza graf 01200416 COVID 19 analyza graf 02200416 COVID 19 analyza graf 03200416 COVID 19 analyza graf 04200416 COVID 19 analyza graf 05200416 COVID 19 analyza graf 06

200416 COVID 19 analyza graf 07

200416 COVID 19 analyza graf 08

200416 COVID 19 analyza graf 09200416 COVID 19 analyza graf 10200416 COVID 19 analyza graf 11200416 COVID 19 analyza graf 12200416 COVID 19 analyza graf 13200416 COVID 19 analyza graf 14

200416 COVID 19 analyza graf 15

200416 COVID 19 analyza graf 16

200416 COVID 19 analyza graf 17

200416 COVID 19 analyza graf 18

200416 COVID 19 analyza graf 19

200416 COVID 19 analyza graf 20 

Autori analýzy: Daniel Dom, Ondrej Garaj, Mária Malová, Imrich Marton, Martin Sklenár

Zdroj:

Analýza opatrení boja proti ochoreniu Covid-19 zo zahraničia

Ďalšie články k téme:

Ako Wu-chan uvidel svetlo na konci tunela a začal víťaziť nad koronavírusom

Tvrdý dopad koronavírusu na biznis: Potrvá to možno pol roka, myslia si svetoví topmanažéri

COVID-19: potenciálne lieky a vakcíny podľa Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv

Štúdia: Kde najviac využívajú hydroxychlorochín a kto má nárok na pľúcny ventilátor

 

Partneri