Tvrdý dopad koronavírusu na biznis: Potrvá to možno pol roka, myslia si svetoví topmanažéri

Autor Amy Zelvin Reid, Angela Mers marec 2020 -

Podľa veľkej časti respondentov globálneho prieskumu YPO by za rok mohlo byť po kríze; opatrenia vo firmách prijalo 95 percent z nich. Kolegov nabádajú k pokoju a racionalite.

Obchodné cesty (87 %), rozvoj nového biznisu (62 %) a tržby (58 %) sú tri najdôležitejšie oblasti, v ktorých väčšina vedúcich pracovníkov vníma v súčasnosti najväčší vplyv šírenia choroby covid-19.

Takmer všetci vedúci predstavitelia podnikov (82 %) očakávajú pokles výnosov v priebehu nasledujúcich šiestich mesiacov, ale o rok neskôr už viac ako polovica (54 %) neočakáva žiadny negatívny vplyv na tržby v dôsledku súčasnej pandémie.

Prieskum združenia YPO medzi topmanažérmi firiem realizovaný od 10. do 13. marca 2020 so skupinou viac než 2 750 respondentov zistil, že väčšina z nich pociťuje negatívny vplyv covidu 19 aspoň na jeden aspekt svojej činnosti.

Mnoho ďalších opýtaných očakáva, že veci sa ešte zhoršia v priebehu nasledujúcich šiestich mesiacov, kým nastane zlepšenie.

Kroky vo firmách a rady pre kolegov

Medzi ďalšie kľúčové zistenia patrí, že 95 % vedúcich predstaviteľov podnikov podniklo kroky v reakcii na covid-19. Takými krokmi sú intenzívnejšia komunikácia so zamestnancami (68 %), prijatie nových postupov v oblasti zdravia a bezpečnosti (67 %), zrušenie podujatí (64 %) a zastavenie služobných ciest (53 %).

Na otázku, akú radu by dali kolegom v rovnakej situácii, respondenti uvádzali, že treba zostať pokojný, zamerať sa na fakty, pokračovať v pravidelnej komunikácii so zamestnancami a ostatnými stakeholdermi, predvídať a robiť krátkodobé aj dlhodobé plány a stabilizovať dodávateľské reťazce.

YPO a prieskum

YPO, globálne spoločenstvo lídrov biznisu založené pôvodne v USA, združuje viac ako 29 000 topmanažérov vo viac ako 130 krajinách. Podmienkou členstva je o. i. úspech v podnikaní resp. kariére už v mladom veku; názov združenia je skratkou „Young Presidents' Organization“.

Firmy, ktoré reprezentuje YPO, generujú dovedna ročné tržby vo výške 9 biliónov USD (t. j. 9 000 miliárd).

Cieľom realizovaného prieskumu bolo zmapovať vplyv šírenia covidu 19, ako aj kroky, ktoré prijímajú manažmenty v dôsledku tejto novej ekonomickej reality. Prieskum uskutočnili prostredníctvom online dotazníka a zúčastnilo sa na ňom 2 754 členov YPO. Predstavujú reprezentatívnu vzorku YPO; pochádzajú zo 110 krajín a sú vo veku od 25 do 93 rokov. Približne polovica je zo Spojených štátov.

Amy Zelvin Reid, Angela Mers

Titulný obrázok: Pixabay

 

Ďalšie články k téme:

Koronavírus a biznis: Vplyv situácie na dodávateľsko-odberateľské vzťahy a právny pohľad

Centrá podnikových služieb žiadajú zmeniť pravidlá; 95 % ich ľudí teraz pracuje z domu

Slovenský cestovný ruch volá o pomoc

Koronaregister: Evidenčno-kontrolný nástroj na adresnejšie kompenzácie škôd a strát

COVID-19: potenciálne lieky a vakcíny podľa Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv

Slovenský výrobca injekčných striekačiek predpokladá objednávky na milióny kusov

Na koronavíruse je najnebezpečnejšia inkubačná doba, zhodli sa v RTVS odborníci

 

Partneri