Pohyblivé UVD roboty dezinfikujú nemocnice ultrafialovým svetlom

Autor OTS jún 2020 -
UVD robot so zdrojmi UV žiarenia ničiaceho baktérie a vírusy UVD robot so zdrojmi UV žiarenia ničiaceho baktérie a vírusy

Dezinfekčné robotické zariadenie vyvinuli proti nemocničným infekciám – HAI, pomáha aj v boji s koronavírusom. Používajú ho aj slovenské nemocnice.

UVD roboty dodávané dánskou skupinou Blue Ocean Robotics kombinujú mikrobiologické know-how, autonómnu robotickú technológiu a využitie ultrafialového svetla na vytvorenie dezinfekčného riešenia, ktoré eliminuje patogény v miestnosti do 10 až 15 minút.

„Dôvodom na vývoj UVD robota bolo vysoké percento pacientov, ktorí sa v nemocniciach nakazili nozokomiálnou infekciou. Ide o infekciu, ktorú pacient pred príchodom do nemocnice nemal a nakazil sa ňou práve počas návštevy nemocnice. Len v európskych krajinách zomrie na nozokomiálnu infekciu ročne približne 100 000 ľudí. Práve UVD robot dokáže takejto pridruženej nákaze predchádzať účinným vydezinfikovaním miestnosti na 99,99 %,“ vysvetlil Per Juul Nielsen, generálny riaditeľ spoločnosti UVD Robots ApS.

Tzv. germicídne roboty už používajú vo viac ako 60 krajinách na celom svete. „UVD roboty pokrývajú viac ako 75 % svetového trhu autonómnych mobilných dezinfekčných robotov UV-C,“ povedal Claus Risager, generálny riaditeľ spoločnosti Blue Ocean Robotics, ktorá je matkou UVD Robots.

Spoločnosť zažíva globálny rast, keďže sa jej dezinfekčný robot používa proti koronavírusu a infekciám získaným v nemocnici (HAI). „S očakávaným budúcim rastom, naším 2 – 4-ročným vedúcim postavením oproti konkurencii a patentovanými riešeniami sme dominantným hráčom do budúcnosti,“ dodal C. Risager.

Na pomoc nemocniciam aj iným

Spoločnosť Blue Ocean Robotics, založená v spolupráci s univerzitnou nemocnicou v Odense, vytvorila dcérsku spoločnosť UVD Robots v roku 2014 s cieľom vyriešiť problém infekcií získaných v nemocničnom prostredí. Podľa nej sa jeden z pätnástich nakazených ľudí nakazí práve v nemocnici.

„Predtým, ako sme dostali UVD robota, bolo šesť lekárov nemocnice infikovaných vírusom COVID-19. Kedže sme robota začali používať pred dvoma mesiacmi na dezinfekciu, nemali sme medzi lekármi, zdravotnými sestrami alebo pacientmi jediný prípad korony,“ povedal jeden z používateľov, chirurg spoločnosti Gruppo Poloclinico Abano Christiano Huscher. Táto zdravotnícka skupina prevádzkuje niekoľko súkromných nemocníc v Taliansku.

UVD roboty zaznamenávajú nielen rastúci záujem zo strany nemocníc a iných zdravotníckych zariadení na celom svete, ale aj škôl a stredísk dennej starostlivosti, nákupných centier či komerčných letísk.

Aj v slovenských nemocniciach

UVD roboty nasadzujú aj v piatich nemocniciach na Slovensku. Ide o Univerzitnú nemocnicu Bratislave – Nemocnicu akad. L. Dérera, Národný ústav detských chorôb v Bratislave, Univerzitnú nemocnicu v Martine, Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici a Univerzitnú nemocnicu L. Pasteura v Košiciach. Roboty sa im rozhodla darovať poisťovňa Generali v rámci svojho CSR.

„Ukázalo sa, že v boji s pandémiou je okrem obrovského úsilia lekárov a zdravotníkov rozhodujúce aj technické zabezpečenie nemocníc. Veľmi si preto cením, že sa poisťovňa Generali rozhodla venovať inovatívny UVD robot práve našej nemocnici, v ktorej sa lieči najviac pacientov s ochorením COVID-19 na Slovensku,“ povedal Alexander Mayer, námestník pre zdravotnú starostlivosť Nemocnice akad. L. Dérera v Bratislave (UNB). 

„Eliminácia patogénov v nemocničnom prostredí je dôležitá nielen v čase pandémie spôsobenej koronavírusom. Preto UVD robot plánujeme používať na pracoviskách, kde sú pacienti najviac ohrození nemocničnými infekciami – na chirurgických klinikách, Klinike anesteziológie a intenzívnej medicíny, ale aj pri záverečnej dekontaminácii operačných sál či v pacientskych izbách,“ uviedla Adriana Kompaníková, vedúca lekárka Oddelenia nemocničnej hygieny Univerzitnej nemocnice v Martine.

Zaradenie do Top 50

Vďaka svojim UVD robotom bola Blue Ocean Robotics zaradená medzi 50 najvplyvnejších robotických spoločností na svete (RBR50) v rámci zoznamu Robotics Business Review. Rozhodnutie odôvodnili jej prácou s UVD robotmi, zdravotnými prínosmi jej technológie a rastúcim dopytom po jej dezinfekčných robotoch.

Eugene Demaitre, vedúci redaktor Robotics Business Review uviedol: „Riešenie bolo uvedené na trh ešte pred pandémiou covidu 19 a od tej doby bola spoločnosť UVD Robots schopná prispôsobiť svoju produkciu rastúcemu globálnemu dopytu po automatickej dezinfekcii. Očakávame, že aj v budúcnosti bude pomáhať nemocniciam a iným zariadeniam predchádzať infekciám.“

UVD robots SHP 1893

O Blue Ocean Robotics

Spoločnosť vyvíja, vyrába a dodáva profesionálne servisné roboty pre zdravotníctvo, gastro, stavebníctvo, poľnohospodárstvo a ďalšie segmenty. Portfólio zahŕňa okrem mobilných dezinfekčných UVD robotov aj mobilné telekomunikačné zariadenia („roboty“) pre oblasti komunikácie, sociálnej inklúzie, či pomoc pacientom pri rehabilitácii.

Jednotlivé produkty sú vyvíjané v špecializovaných dcérskych spoločnostiach zastrešených Blue Ocean Robotics.

SK / OTS

UVDR front 

Mohlo by vás zaujímať:

Ozonátorom proti koronavírusu

Termovízne systémy na pomoc odhaľovaniu covidu 19

Slovenský výrobca injekčných striekačiek predpokladá objednávky na milióny kusov

 

Multimédiá

Partneri