Klingerka vytvorí novú mestskú štvrť pre obyvateľov Bratislavy, budú v nej byty, obchody aj parky

Autor Daniel Suchý júl 2020 -

Projekt Klingerka sa rozšíri a premení zanedbanú bývalú priemyselnú lokalitu na nový plnohodnotný priestor.

Developerská spoločnosť JTRE pokračuje v projekte a nadviaže na aktuálne rozostavanú prvú fázu s bytovou vežou, administratívnou budovou a verejným parkom.

Veľké priestory na nové bývane či obchody

Pokračovanie Klingerky vyrastie v mestskom bloku medzi Košickou, Prístavnou, Pláteníckou ulicou a Mlynskými nivami. Prinesie viac ako 600 bytov a apartmánov, priestory pre obchody, gastro a iné doplnkové služby v parteri na Košickej ulici a v pavilónoch na Pláteníckej vo forme high street retailu.

Plnohodnotnú mestskú štruktúru doplní administratívna veža s prenajímateľnou plochou takmer 31-tisíc štvorcových metrov. K dispozícii bude viac ako 1 700 parkovacích miest v podzemných garážach, aby zostala zachovaná bezbariérová pešia úroveň mesta.

Jednotlivé objekty vytvoria klesajúcu líniovú zástavbu pozdĺž Košickej ulice s výškovou dominantou v nároží od Prístavnej. Verejné zelené vnútrobloky s pavilónmi sa napoja na Klingerovu kolóniu.

Nebude chýbať ani zeleň

Koncept kladie dôraz na kvalitný verejný priestor z pohľadu obyvateľa aj z pohľadu tvorby mesta. Objekty sú odsadené od Košickej ulice tak, aby vytvorili priestor pre uličný rad stromov potrebných pre tienenie.

Samozrejmosťou je voľný koridor pre budúcu trasu električky, ktorý vytvára priestorovú rezervu pre nosný dopravný systém. Vnútrobloky vytvoria verejný priestor primárne určený pre zeleň a voľnočasové aktivity pre dospelých aj pre deti.

Klingerka chce priniesť obyvateľom symbiózu bývania, práce a oddychu, chce, aby mestské prostredie žilo 24 hodín denne. Stále však berie ohľad na už existujúce budovy.

„Rešpektujeme jestvujúcu zástavbu, komunikujeme s miestnou komunitou, a zároveň túžime po tom, aby Klingerka priniesla život tam, kde dnes nie je, a vhodne zaplnila dieru takmer v centre mesta,“ charakterizuje zámer výkonný riaditeľ JTRE Pavel Pelikán.

Bezpečná doprava

JTRE predloží v najbližšom čase zámer pokračovania projektu Klingerka na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA). Súčasťou architektonického návrhu, na ktorom pracuje ateliér GFI, je riešenie dopravnej situácie v lokalite.

Projekt počíta s vybudovaním električkovej trate spájajúcej Petržalku a Ružinov cez Pribinovu, Košickú a Miletičovu ulicu. Plánovaná električka doplní existujúce zastávky autobusov a trolejbusov na Košickej, Landererovej, Prístavnej a Mlynských nivách.

Rekonštrukcia Pláteníckej ulice

Súčasťou zámeru je aj kompletná rekonštrukcia Pláteníckej ulice. V rámci nej vznikne nový chodník pre peších a pozdĺžne verejné parkovacie miesta, ktoré budú spadať pod mestský systém parkovania. Cyklisti získajú pohodlné a bezpečné napojenie na Košickú a Prístavnú ulicu obojsmernou cyklotrasou oddelenou od cesty zeleňou. Na Prístavnej pribudne aj nový cykloprechod so svetelnou signalizáciou.

„Dopravné napojenie navrhujeme s ohľadom na komunitu obyvateľov Klingerovej kolónie tak, aby neboli dopravou zaťažené ulice s pôvodnou zástavbou rodinných domov,“ vysvetľuje Pavel Pelikán.

Podzemné garáže budú prístupné výhradne cez novovybudované vjazdy priamo z Košickej a Mlynských nív.

S ohľadom na životné prostredie

Klingerka chce premeniť dlhodobo nevyužívané pozemky bývalého priemyselného územia na udržateľné mestské prostredie a to spojením rôznych typov bývania, verejného priestoru, občianskej vybavenosti a pracovných príležitostí.

Utlmí sa aj automobilová doprava podporou koncepčného riešenia mestskej hromadnej dopravy a parkovanie bude sústredené do podzemia.

Stav životného prostredia v lokalite zlepší odstránenie environmentálnych záťaží z minulosti. Znečistenie je výsledkom viac ako storočného pôsobenia priemyselnej výroby a tiež bombardovania rafinérie Apollo počas druhej svetovej vojny.

V roku 2018 prebehol geologický prieskum a v nadväznosti na jeho výsledky bola vypracovaná a schválená riziková analýza. Dôslednú sanáciu územia má na starosti skúsená špecializovaná firma. Jej súčasťou budú podzemné steny, ktoré zabránia ďalšiemu šíreniu znečistenia podzemnými vodami a dekontaminácia pod objektami bude zabezpečená kompletným odťažením znečistenej zeminy.

Moderná transformácia s historickou stopou

Už teraz vzniká v Klingerke verejný park s ihriskami, ktorý bude v pokračovaní projektu prepojený so zelenými vnútroblokmi orientovanými do Pláteníckej ulice a pasážami až k novému stromoradiu na Košickej.

„Pre pripomenutie histórie miesta chceme vo verejnom priestore vytvoriť odkazy na niekdajší priemyselný areál. Dizajn drobnej architektúry bude niesť v sebe modernú transformáciu historickej stopy územia,“ približuje Pavol Franko z architektonickej kancelárie GFI.

O JTRE

Spoločnosť pôsobí na trhu nehnuteľností od roku 1996. Realizuje kancelárske, rezidenčné, hotelové, priemyselné, obchodné a polyfunkčné projekty, pričom ako jediný developer buduje celé zmiešané mestské štvrte na území Bratislavy.

Najvýznamnejšou súčasnou realizáciou je nábrežná štvrť Eurovea City s rozšírením obľúbeného nákupného centra a prvým slovenským mrakodrapom Eurovea Tower. K zrealizovaným projektom patria najvyššie obytné veže na Slovensku Panorama Towers, mestské štvrte River Park a Zuckermandel pod Bratislavským hradom, rezidenčné projekty Fuxova, Karloveské rameno, Zelené terasy Devín, administratívny komplex Westend, budovy Pribinova 19 či Landererova 12.

Vo výstavbe je aj projekt Klingerka s bývaním a kanceláriami. JTRE realizuje aj rozšírenie nákupného centra Eperia v Prešove. V Londýne realizuje svoj prvý projekt Triptych Bankside.

Daniel Suchý, JTRE

 

rsz 01 klingerka celkova vizualizacia 1

 

Mohlo by vás zaujímať:

J&T postaví najvyššiu obytnú budovu v Bratislave, bude vyzerať ako jutové vrece

Projekt Eurovea 2 vstupuje do fázy prípravných prác; J&T to vo výsledku chce mať úžasné

Na Mlynských nivách v Bratislave vyrastie nová štvrť bohatá na zeleň

Brownfieldy v Bratislave a ako s nimi pracovať

Eperia sa dostala do top 6 najzelenších nákupných centier na svete

Partneri