Európsky parlament predĺžil platnosť súčasnej Spoločnej poľnohospodárskej politiky o dva roky

Autor EP december 2020 -
Európsky parlament predĺžil platnosť súčasnej Spoločnej poľnohospodárskej politiky o dva roky Pixabay / Franz Bachinger

Priame platby a financovanie rozvoja vidieka pokračujú bez prerušenia. Poslanci odobrili aj skoršie uvoľnenie ôsmich miliárd eur na pomoc farmárom.

Poslanci Európskeho parlamentu 16. decembra prijali opatrenia na zaistenie hladkého prechodu k budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politike EÚ a uvoľnili osem miliárd eur na pomoc farmárom, potravinárom a vidieku.

Nariadenie, ktoré Európsky parlament schválil pomerom hlasov 653 (za): 19 (proti): 22 (zdržalo sa), predlžuje platnosť aktuálnych pravidiel Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) až do konca roka 2022. Cieľom novej právnej úpravy je zaistiť pokračovanie platieb pre poľnohospodárov a príjemcov v oblasti rozvoja vidieka aj po 31. decembri 2020.

Uľahčenie kompenzácií

Členské štáty získajú vďaka nariadeniu možnosť uľahčiť farmárom prístup ku kompenzáciám v prípade prudkého poklesu ich príjmov. To isté platí pre pokrytie strát zapríčinených nepriaznivými poveternostnými udalosťami, chorobou zvierat alebo rastlín či zamorením škodcami.

Parlament tiež presadil opatrenia, ktoré poskytnú krajinám EÚ väčšiu voľnosť pri podpore poľnohospodárov, a to najmä počas krízy spôsobenej šíriacim sa ochorením COVID-19.

Poslanci rokovaniami s poľnohospodárskymi rezortmi členských štátov dosiahli predĺženie nových viacročných projektov v oblasti rozvoja vidieka nad rámec pôvodne navrhovaných troch rokov. Ide o projekty, ktoré sa zameriavajú na ekologické poľnohospodárstvo, opatrenia v oblasti životného prostredia a klímy a tiež projekty zamerané na dobré životné podmienky zvierat.

Skoršie uvoľnenie miliárd pomoci

Súčasťou dohody so zástupcami členských štátov sú aj pravidlá využitia ôsmich miliárd eur v nasledujúcich dvoch rokoch na zvýšenie odolnosti farmárov, potravinárov a vidieka voči dopadom kríz a na podporu digitalizácie a environmentálnej udržateľnosti ich výroby. Približne 30 % z peňazí na obnovu sa má uvoľniť v roku 2021, zvyšných 70 % v roku 2022.

Poslancom sa podarilo presadiť, aby aspoň 37 % z osemmiliardového balíka bolo využitých na ekologické poľnohospodárstvo a opatrenia v oblasti klímy, životného prostredia a dobrých životných podmienok zvierat.

Minimálne 55 % z prostriedkov na obnovu by sa malo vyčleniť na financovanie investícií, ktoré prispievajú k odolnému, udržateľnému a digitálnemu oživeniu poľnohospodárstva, ako aj na podporu mladých farmárov.

Istota pre poľnohospodárov a perspektíva adaptácie

„Nová právna úprava EÚ, ktorú sme dnes schválili, je pre našich poľnohospodárov nanajvýš dôležitá, nakoľko prináša právnu istotu a pomoc na obnovu krízou zasiahnutého potravinárstva počas nasledujúcich dvoch rokov,“ uviedla spravodajkyňa prechodných opatrení SPP Elsi Katainen (RE, FI).

Podľa nej „ide o pevný most smerom k budúcim novým pravidlám, ktorý poskytuje farmárom aj vládam členských štátov dostatok času na prípravu na novú Spoločnú poľnohospodársku politiku po roku 2022“.

Podľa spravodajcu pomoci pre obnovu Paola De Castra (S&D, IT) nejde iba o predĺženie súčasných pravidiel. „Poskytujeme našim poľnohospodárom, potravinárom a vidieckym komunitám ambiciózny súbor nástrojov a finančné prostriedky, ktoré sú nevyhnutné na zvýšenie odolnosti, udržateľnosti a digitalizácie tohto odvetvia, čo im umožní aktívnejšie sa zapojiť do procesov prispôsobovania sa klimatickým zmenám a zmierňovania ich následkov,“ povedal.

Súvislosti

Schválené nariadenie je druhým z dvojice návrhov z dielne Európskej komisie, ktoré by mali po roku 2022 zaistiť hladký prechod k zreformovanej Spoločnej poľnohospodárskej politike. Prvý súbor pravidiel bol poslancami schválený v decembri 2019.

Vyjednávači EP už začali rokovať so zástupcami Rady o konečnom znení reformy SPP na obdobie po roku 2022.

Text nariadenia, na ktorom sa vopred dohodli poslanci so zástupcami členských štátov, musí po Európskom parlamente schváliť aj Rada (ministrov) EÚ.

TS EP

Schválené nariadenie v slovenskom jazyku.

Podrobnejšie informácie o prechodných pravidlách v oblasti SPP.

Podrobnejšie informácie o dohodnutom balíku obnovy pre sektor poľnohospodárstva a rozvoja vidieka.

 

Mohlo by vás zaujímať:

Agrárnu krajinu na Slovensku treba zmeniť, apeluje minister. Veľké plochy jej neprospievajú

Kríza typu koronavírus robí relevantnou tému potravinovej sebestačnosti, upozorňuje SPPK

Návrh legislatívy EÚ pre poľnohospodárstvo po roku 2020 je sklamaním

Akí zdatní exportéri sú slovenskí poľnohospodári a kam vyvážajú svoje produkty?

Graf: Aké sú príjmy slovenských poľnohospodárov v porovnaní s inými?

 

Partneri