Slovenská spoločnosť Soitron ponúka vlastného chatbota

Autor JF december 2018 -

Soitron*bot je softvérová platforma, ktorá má schopnosť komunikovať zrozumiteľným jazykom a vybaviť rutinné požiadavky klientov alebo zamestnancov.

Podľa spoločnosti Gartner až 80 % firiem je rozhodnutých do roku 2020 implementovať chatbota na komunikáciu so zákazníkmi. Bot patrí k najdôležitejším inováciám posledných rokov. Svojich botov vytvorili také spoločnosti ako Microsoft, Apple, Google, Amazon či IBM. Chatbot má potenciál podporovať produktivitu každodenných aktivít organizácie. Svojho chatbota s názvom Soitron*bot ponúka aj slovenská spoločnosť Soitron.

Čo/kto je Soitron*bot?

Soitron*bot je softvérová platforma, ktorá má schopnosť komunikovať zrozumiteľným jazykom a vybaviť rutinné požiadavky klientov či zamestnancov. Dokáže porozumieť tomu, čo od neho človek chce, vyžiadať si potrebné či chýbajúce údaje, nahrať ich do príslušných systémov, odoslať potvrdenia o vybavených požiadavkách, predpripraviť a vytlačiť vyplnené formuláre alebo iné dokumenty na podpis zamestnanca či klienta.

Soitron*bot vďačí za uvedené vlastnosti umelej inteligencii, ktorá mu umožňuje učiť sa a stále sa zdokonaľovať z kontextu všetkých komunikácií, s ktorými sa počas svojej práce stretáva. Soitron*bot si nevyžaduje zložitú úvodnú implementáciu. Prvé benefity môže zákazník využiť už po niekoľkých týždňoch s tým, že je možné plynule nadviazať na riešenie ďalších alebo zložitejších prípadov.

Čím všetkým disponuje Soitron*bot?

Vďaka svojej modularite dokáže Soitron*bot pokryť široké spektrum profesionálnych požiadaviek bez ohľadu na vstupný komunikačný kanál. Pomocou Soitron*bota je možné implementovať chatbot do kontaktného centra firmy, na facebookový profil alebo webovú stránku. Soitron*bot tam môže ušetriť až 70 % pôvodných nákladov.

V mailových schránkach môže emailové požiadavky zákazníkov spracovávať MailBot. V prípade telefonátov prepíše hovorené slovo do textu VoiceBot, ktorý následne vybaví rutinné požiadavky prichádzajúce do kontaktného centra. Soitron*bot to zvládne pri on-premise alebo cloudovom nasadení a 100 % podpore slovenského a českého jazyka, ako aj ďalších 40 jazykov.

Nasadenie Soitron*bota prináša najmä tieto benefity:

 • Urýchli spracovanie zákazníckych požiadaviek,
 • zabezpečí unifikovaný prístup k vybavovaným úloham,
 • zvýši zákaznícku spokojnosť,
 • odbremení zamestnancov od monotónnych a rutinných úloh,
 • vďaka reportingu zlepší prehľad o spracovaných požiadavkách.

Čo zvláda Soitron*bot?

Možnosti Soitron*bota sú široké. Vďaka spomínaným predpripraveným modulom a dodatočným integráciám na interné systémy klienta je možné dosiahnuť komplexné riešenie, ktoré dokáže napríklad:

Prijať telefonickú požiadavku, overiť biometrickú hlasovú vzorku zákazníka, pomocou technológií speech-to-text previesť požiadavku do čitateľného textu, následne vďaka umelej inteligencii identifikovať zámer zákazníka, zistiť požadované informácie z interného systému a v neposlednom rade spracovať odpoveď, prečítať ju zákazníkovi pomocou strojového hlasu vygenerovaného technológiou text-to-speech a následne poslať potvrdenie vo forme e-mailu.

Ako to prebieha: soitron schéma

Kde je vhodné využiť Soitron*bot?

 • V existujúcich kontaktných centrách pre úsporu času agentov.
 • V akejkoľvek firemnej komunikácii, keď ju treba rozšíriť o nový komunikačný kanál (MailBot, VoiceBot, ChatBot).
 • Na reklamačných oddeleniach pre automatizované spracovanie jednotlivých prípadov.
 • V backoffice oddeleniach pre odbúranie komplexných a rutinných úloh.
 • Na verejných webových stránkach na informovanie zákazníkov.
 • Na interných firemných help desk oddeleniach, kde urýchlia spracovanie opakujúcich sa požiadaviek zamestnancov.
 • Vo firmách, ktoré potrebujú optimalizovať či automatizovať a zrýchliť vyhľadávanie dokumentov, poskytovanie informácií z rôznych systémov atď.
 • Pri akýchkoľvek registráciách, ktoré možno automatizovať (noví zákazníci, zamestnanci) pre pohodlnejšie získanie informácií z interných znalostných databáz.
 • Ako pohodlný a personalizovaný reportingový nástroj.

Ako prebieha implementácia a ako je časovo náročná?

Implementácia Soitron*bota prebieha v týchto krokoch:

 • Identifikácia príležitosti,
 • analýza vzoriek komunikácie,
 • návrh riešenia,
 • spustenie automatickej komunikácie a vybavovania,
 • monitorovanie.

Časový rámec implementácie: soitron časová os

 JF

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Prieskum IBM: Obyvatelia strednej Európy dôverujú umelej inteligencii

Hackathon na Fin.Techsummite 2018: Kto si trúfne vytvoriť chatbota pre banku?

Umelá inteligencia zásadne mení aj bankovníctvo

Kam smeruje umelá inteligencia? Bude nám raz hroziť vzbura strojov?

 

Partneri

fintech blackmarketingovoeducationliga proti rakovinegebruder weisswustenrotSOPKKK blue1