Nový železničný tunel pri Púchove skráti cestovanie o ďalšie štyri minúty

Autor SK september 2020 -
Nový viadukt nad Nosickou priehradou a vstup do tunela Diel Nový viadukt nad Nosickou priehradou a vstup do tunela Diel ZSSK

Vlaky medzi Bratislavou a Žilinou začnú v septembri 2020 jazdiť cez prvý z tunelov pod kopcami pri Nosickej priehrade. Prevŕtali už aj druhý.

Cestujúcich, ktorí využívali vlakovú dopravu na hlavnej trati Bratislava – Košice, konkrétne medzi stanicami Púchov a Považská Bystrica, čaká zmena. Železnice Slovenskej republiky ako správca železničnej infraštruktúry od 17. septembra presmerujú železničnú dopravu v uvedenom úseku na nový traťový úsek vedúci po troch nových viaduktoch a cez tunel Diel.

Modernizácia trate Bratislava – Žilina je pred dokončením

Pred štyrmi rokmi Železnice Slovenskej republiky informovali o začiatku modernizácie železničnej trate z Púchova do Považskej Teplej (pri Považskej Bystrici). Ide o posledný úsek na trati Bratislava – Žilina v rámci výstavby koridoru Bratislava – Žilina – Košice – Čierna nad Tisou.

Technicky a investične najnáročnejšou časťou je traťový úsek Púchov – Považská Bystrica, na ktorom projekt počíta s dvoma novými tunelmi a tromi železničnými mostami ponad rieku Váh, jej kanál a vodnú nádrž Nosice.

O dva kilometre a štyri minúty menej

Jazda po traťovom úseku Púchov – Považská Bystrica v novom profile sa vďaka otvoreniu prvého z plánovaných tunelov skráti z 13,6 km na 11,6 km. Časový benefit pre diaľkovú dopravu bude 4 minúty, čo napríklad pre rýchlik z Bratislavy do Považskej Bystrice znamená skrátenie času jazdy z pôvodných 124 minút na 120. V regionálnej doprave bude úspora dve a pol minúty.

V uvedenom dátume vstupuje do platnosti aj zmena cestovného poriadku Železničnej spoločnosti Slovensko.

Dokončená časť rekonštrukcie teda o. i. prináša redukciu železničnej trate o takmer dva kilometre, ďalej nový tunel Diel dlhý jeden kilometer a estakádu ponad Nosickú priehradu, ktorá obchádza zastávku Milochov. Túto zastávku zrušia spolu s celým starým traťovým úsekom, na ktorého telese sa vybuduje cesta pre motorové vozidlá.

Rekonštrukcia so sebou prinášaj aj nový tunel a estakádu ponad Nosickú priehradu 1024x576

S ohľadom na pokračujúce práce bude na viacerých miestach znížená traťová rýchlosť a k zrýchleniu na plnú konštrukčnú rýchlosť na tomto úseku príde po testoch a rýchlostných skúškach najskôr v decembri 2021. Toto zrýchlenie potom prinesie ďalšiu časovú úsporu.

Popri zrušení zastávky Milochov dôjde aj k premiestneniu železničnej zastávky Nosice na opačnú stranu Nosického kanála k novej trati. S obcou bude spojená novou lávkou pre peších. Nová zastávka Nosice „na ostrove“ bude mať nástupište dlhé 250 m s podchodom a prístreškami pre cestujúcich.

Ďalší tunel už prerazili

Nadväzujúcou významnou stavbou na trati medzi Púchovom a Považskou Bystricou bude tunel Milochov, ktorým sa skráti a „zaoblí“ ďalší čiastkový úsek trate bezprostredne pred Považskou Bystricou. Účelom uvedených stavieb je aj zvýšenie rýchlosti vlakov až na limitných 160 km/h.

Tunel Milochov medzi obcami Dolný a Horný Milochov ná byť s dĺžkou 1 861 metrov najdlhším tunelom na trati medzi Bratislavou a Žilinou. Jeho prerazenie ukončili v septembri 2020, vlaky v ňom majú premávať od prelomu rokov 2021/2022.

Rozsiahle stavebné dielo

Modernizáciu celého 16 km dlhého úseku železničnej trate Púchov – Považská Teplá realizuje Združenie Nimnica, ktoré sa stalo víťazom súťaže. Celkové náklady sa predpokladajú vo výške 364,9 mil. eur bez DPH.

Okrem spomínaných železničných stavieb bude v rámci projektu vybudovaných šesť nových cestných mostov a nadjazdov, štyri podchody pre chodcov, 11 priepustov a zrušené budú štyri priecestia. Všetky existujúce úrovňové križovania so železničnou traťou boli alebo budú odstránené a nahradené mimoúrovňovými kríženiami buď nadjazdom, podjazdom alebo sú odstránené bez náhrady.

trať mapaÚsek Púchov – Považská Bystrica; pôvodná trať je žltá, nová trať červená. Zdroj: Reming

Zmeny a zaujímavosti v skratke

 1. Jazdný čas v úseku Púchov – Považská Bystrica sa skráti pri diaľkovej doprave z pôvodných 16,5 minúty na 12,5 minúty (-4 min), pri regionálnych vlakoch z pôvodných 16 minút na 13,5 minúty (-2,5 min). Cestu rýchlikom tak z bratislavskej hlavnej stanice do Považskej Bystrice cestujúci stihnú namiesto 124 už za 120 minút.
 1. Od 17. 9. 2020 budú vlaky vedené v úseku Púchov – Považská Bystrica po časti novej trate obojsmerne cez tunel Diel a estakádu ponad Nosickú priehradu a po časti pôvodnej traťovej koľaje až do ukončenia výstavby tunela Milochov (koniec v roku 2021).
 1. Traťový úsek Púchov – Považská Bystrica sa v novom profile skráti z 13,6 km na 11,6 km (trať teda bude kratšia o 2 km). Vlaková trasa Bratislava hl. st. – Žilina sa teda skráti o takmer 2 kilometre (presne 1 855 m).
 1. Dňom 17. 9. 2020 zaniká zastávka Milochov a dočasná Výhybňa Milochov.
 1. Nová zastávka Nosice je zriadená na novej traťovej koľaji v km 161,8. Pôvodná zastávka Nosice bola v km 161,2 starej traťovej koľaje. Posunula sa teda o 600 metrov.
 1. Parametre estakády nad Nosickou priehradou:
 • dĺžka premostenia – 589,790 m;
 • dĺžka mosta – 603,790 m;
 • šírka mosta – 16,76 m;
 • výška mosta – 22 m;
 • stavebná výška mosta – 4,066 m.
 1. Nový tunel Diel je v osi dlhý 1 081,7 m.
 1. Po 17. 9. 2020 budú používané tri nové mosty:
 • SO 44.33.11 Púchov – Považská Bystrica, nový železničný most nad Nosickým kanálom;
 • SO 44.33.18 Púchov – Považská Bystrica, nový železničný most nad Váhom;
 • SO 44.33.21.1 Púchov – Považská Bystrica, nový železničný most nad Nosickou priehradou.
 1. Na úseku UČS 44 bude zrušené  jedno železničné priecestie v km 161,980.
 1. Vybudovalo sa 1 mimoúrovňové križovanie v Púchove – SO 44.33.10 Púchov – Považská Bystrica, nový cestný nadjazd v sžkm 159,506.

TS/SK

(Zdroje: ŽSR, ZSSK, slovenskezeleznice.sk)

 

Mohlo by vás zaujímať:

Vlaky pred Žilinou už môžu jazdiť rýchlejšie

Slováci raz pocestujú do Prahy superrýchlymi vlakmi

Program OĽaNO si všíma železnice; chce zlepšiť ich riadenie a systém

ŽSR ubezpečuje: Železničné mosty na Slovensku padať nebudú

Multimédiá

Partneri