Témy

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

K deklarácii za zriadenie veľkého európskeho dátového úložiska sa pripojilo aj Slovensko. Väčšina využívaných kapacít je dnes mimo Únie.

Prieskum medzi zahraničnými  investormi na Slovensku: Riziká v oblasti dopytu a cestovné obmedzenia zostávajú záťažou, v biznise prevláda vyčkávanie.

Naše aktivity na internete sú sledované, napríklad prostredníctvom „cookies“. Do akej miery je to v súlade s platnou legislatívou a ako sa proti tomu brániť?

Plán bude financovať kľúčové reformy na prekonanie následkov krízy po pandémii Covid-19 z európskych peňazí.

V rámci projektov EuroCC a Castiel bude vytvorená európska sieť 33 národných kompetenčných centier.

Týka sa ochrany 100 európskych zemepisných označení v Číne a 100 čínskych zemepisných označení v Európskej únii pred neoprávneným používaním.

Podľa nariadenia EÚ ide o investície z tretích krajín smerujúce do kritickej infraštruktúry, technológií s možným vojenským využitím a s možným vplyvom na dodávky energií či médiá.

Aktualizovala zoznam 30 kritických surovín, ktorý odráža ich zmenený hospodársky význam a priemyselnú využiteľnosť. Pribudlo naň aj lítium.

Na Slovensku by mohli vzniknúť centrá digitálnych inovácií, ktoré budú súčasťou európskej siete. Ich vznik podporí Európska komisia.

Komisia dosiahla dohodu s firmou AstraZeneca a pokročila v rozhovoroch so spoločnosťou Johnson & Johnson.

Strana 1 z 15

Partneri