Aké problémy zaťažujú podľa SaS výstavbu diaľnic na Slovensku

Autor Jozef Drahovský január 2020 -
Aké problémy zaťažujú podľa SaS výstavbu diaľnic na Slovensku Pixabay

Programový materiál opozičnej liberálnej strany obsahuje zaujímavé postrehy a návrhy pre oblasť hospodárstva. Ponúkame fragment venovaný výstavbe ciest a diaľnic.

Za najväčší problém pri výstavbe novej infraštruktúry považujeme jej riadenie, presnejšie to, že NDS a SSC nemajú zavedený projektový manažment na riadenie stavieb.

Výstavbu majú na starosti stavební inžinieri a tí pri odbornej práci nestíhajú robiť aj manažment stavby, strážiť termíny a riešiť dodávateľské vzťahy. Výsledkom tohto stavu sú napríklad aj problémy s výstavbou tunela Višňové.

Ďalším veľkým problémom je to, že verejné obstarávanie postupne degradovalo na výber najhoršej kvality za najmenšie peniaze, následkom čoho je zlá kvalita postaveného alebo sú nedostavané úseky, kde dodávateľ cúvol, lebo v danej cene a termíne stavbu nedokáže odovzdať.

Potom vzniká tlak dodávateľa na štát na zmenu vysúťaženého projektu s cieľom ušetriť (poznámka 760) alebo stihnúť termín a veľakrát štát namiesto dožadovania sa dodržania podmienok verejného obstarávania súhlasí so zmenou aj na úkor parametrov stavby a jej kvality. Výsledný efekt je taký, že štát neušetril, ale prerobil.

Riešenia SaS

9/ Zavedieme v Národnej diaľničnej spoločnosti a aj v Slovenskej správe ciest projektový manažment stavieb (761). Po dôkladnej analýze zvážime zlúčenie týchto dvoch spoločností.

10/ Verejné obstarávanie nastavíme tak, že prvoradé budú zadefinované technické parametre stavieb. Pri rozhodovaní sa bude prihliadať nielen na cenu, ale aj na ponúknutú technológiu vrátane dosahu na okolie a na ponúknutý termín realizácie a finančné garancie pre prípad nesplnenia zmluvy.

11/ Viacerí zhotovitelia stavieb zakladajú na realizovanie vysúťaženej výstavby novú spoločnosť s ručeným obmedzeným, preto zavedieme povinnosť zloženia kaucie alebo ručenia materskou spoločnosťou vo výške 10 % hodnoty zmluvy, pre prípad, že by od zmluvy odstúpili.

12/ Pri plánovaní výstavby nových diaľnic a ciest budeme transparentne komunikovať s verejnosťou a poskytovať informácie, s akými parametrami a v akej kvalite je výstavba naprojektovaná.

13/ Zmeníme zákon tak, aby pri vysúťažených zákazkách nemohlo dôjsť k zhoršeniu technických parametrov diela (762) za cenu zníženia nákladov.

14/ Pri trasovaní výstavby nových diaľnic a ciest budeme poskytovať včas verejne dostupné informácie, aby majitelia pozemkov pod plánovanými úsekmi mali takúto informáciu prví, aby sa neopakovali prípady špekulatívnych výkupov pozemkov, ako to bolo v minulosti.

Dokončenie diaľnice D1 do Košíc a výstavba južnej trasy

Dokončenie diaľnice D1 z Bratislavy do Košíc sľúbilo už veľa vlád. Taktiež dokončenie tejto diaľnice je motoristami očakávané, ale aktuálny stav vôbec nie je povzbudivý. Diaľnica D1 sa začína v Bratislave na nultom kilometri v začiatku križovatky s diaľnicou D2. Potom sa dá rozdeliť na nasledujúce úseky:

 • Bratislava Pečňa – Hričovské podhradie, úsek je funkčný až po križovatku s diaľnicou D3.
 • Hričovské podhradie – Dubná skala, tento úsek s dĺžkou 11,32 km je rozostavaný a sú v ňom tri tunely: Ovčarisko 2 367 m, Žilina 687 m a Višňové 7 520 m, pričom dokončenie tohto úseku je momentálne v nedohľadne, stavba stojí.
 • Dubná skala – Turany, úsek je funkčný.
 • Turany – Hubová, úsek s dĺžkou 13,5 km je ešte len v prípravnej fáze, ideálny termín dokončenia je v roku 2026.
 • Hubová – Ivachnová, úsek s dĺžkou 14,92 km je už rozostavaný a odhad dokončenia je v roku 2022.
 • Ivachnová – Beharovce, úsek je funkčný.
 • Beharovce – Branisko, tunel s dĺžkou 4,97 km, ale len s jedným jazdným pruhom pre každý smer. Kedy bude tunel plnohodnotný, je zatiaľ bez odhadu.
 • Branisko – Prešov západ, úsek je funkčný.
 • Prešov západ – Prešov juh, úsek s dĺžkou 7,87 km je vo výstavbe a predpoklad ukončenia je v roku 2021.
 • Prešov juh – Budimír, úsek je funkčný.
 • Budimír – Bidovce, úsek sa skladá z dvoch častí – 14,4 km a 1,06 km, pričom medzi nimi je napojenie na R2 a bol odovzdaný motoristom 16. 12. 2019.
 • Bidovce – hranica s Ukrajinou, úsek je rozdelený na menšie úseky a všetky sú len v prípravnej fáze.

Riešenie SaS

15/ Sľubovať termín dokončenia diaľnice D1 je nezodpovedné, lebo ide o objem prác na viacero volebných období, ale budeme jej venovať najvyššiu prioritu, druhú najvyššiu prioritu priradíme južnému spojeniu. Za prioritný úsek považujeme aj diaľnicu D3 Žilina – poľská hranica.

Južné spojenie Bratislavy a Košíc je ešte komplikovanejšie. V princípe sú dve trasy:

 • plne južná trasa: Bratislava – R7 – Lučenec – R2 – Košice, kde sa momentálne stavia len kúsok R7 od Bratislavy po Holice s dĺžkou 17,8 km.
 • Trasa o niečo severnejšie: Bratislava – D1 – Trnava – R1 – Sliač – R2 – Lučenec – R2 – Košice, kde je hotový úsek Bratislava – Sliač a Zvolen východ – Kriváň. Vo výstavbe je úsek Mýtna – Lovinobaňa v dĺžke 13,5 km.

Jozef Drahovský

(Prevzaté z volebného programu Návod na lepšie Slovensko – 1144 konkrétnych riešení, aby sa tu oplatilo pracovať, podnikať a žiť; SaS, Bratislava 2020)

Poznámky k textu:

760 Zvyčajne ide o zmenu, kde sa ušetrené financie rozdelia 50 : 50 v prospech zhotoviteľa a štátu.

761 Vo firmách v súkromnom sektore je projektový manažment stavieb používaný už viacero rokov, kde stavbu riadia projektoví manažéri, ktorí striehnu na všetky termíny a koordinujú dodávateľov a na konkrétne veci si volajú konkrétnych špecialistov, napríklad aj stavebných inžinierov.

762 Napríklad na polovici obchvatu BA – diaľnici D4 bolo vysúťažené konkrétne technické riešenie, ale zmenou pred dokončením stavby na žiadosť stavebníka, v skutočnosti pred začatím stavby, došlo k zúženiu šírky vozovky, výstavba na násype namiesto na stĺpoch, iný počet a vyhotovenie pilierov na moste cez Dunaj atď., čo má nepriaznivý výsledný efekt nielen na obyvateľov a zver v okolí, ale aj na plavbu po Dunaji.

Mohlo by vás zaujímať:

Štátna tajomníčka: Dopravná infraštruktúra na Slovensku rastie napriek problémom

Nový úsek diaľnice približuje košický sen o veľkom obchvate

Exit Triblavina prinesie vidieckym Bratislavčanom nové napojenie na D1

Milióny z eurofondov na rozvoj Slovenska

Slovensko a Poľsko prepojí rýchlostná cesta na východe, na Orave postavia hraničný most

Tvrdá lekcia z Janova a politický horúci zemiak infraštruktúry

Partneri