Nový úsek diaľnice približuje košický sen o veľkom obchvate

Autor JF / KD december 2019 -
Nový úsek diaľnice približuje košický sen o veľkom obchvate MDV SR

Vyše štrnásťkilometrový úsek pri Košiciach má byť časťou základného dopravného koridoru obchádzajúceho zastavané územie východnej metropoly.

Zatiaľ úplne najvýchodnejší úsek slovenského diaľničného systému Budimír – Bidovce v decembri otvoril a uviedol do prevádzky minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek.

Nový úsek dlhý 14,4 km leží severovýchodne od Košíc; na severe sa napája na existujúci diaľničný úsek D1, od ktorého sa stáča na východ a končí sa pod Slanskými vrchmi. V budúcnosti sa počíta s pokračovaním tejto diaľnice cez tunel pod Dargovským priesmykom a ďalej smerom na hranice s Ukrajinou.

mapa KošiceNovootvorený úsek D1 (červený). Podklad: Google Maps.

Pomôže tranzitu západ – východ

Úsek teda budú využívať najmä tranzitujúci vodiči z Východoslovenskej nížiny smerom na Prešov alebo Poprad a opačne. Samotní Košičania ho viac ocenia až po dobudovaní celého východného obchvatu mesta od Šebastoviec na juhu po Košické Olšany na východe.

Nový diaľničný úsek prejdú motoristi približne za 8 minút, čo predstavuje značnú časovú úsporu oproti starej ceste prechádzajúcej cez niekoľko dedín. Začali ho stavať v novembri 2016. Hneď po otvorení boli diaľnica, ako aj krátky úsek rýchlostnej cesty R2/R4 sprejazdnené v plnom profile. Výstavba súvisiacich stavebných objektov bude finálne ukončená v júni 2020.

Uspokojivý priebeh prác

Napriek mimoriadnym udalostiam, ako boli pôdny zosuv alebo letné 5-mesačné stavebné obmedzenia pre hniezdenie chráneného orla kráľovského, sa podarilo spojazdniť celý úsek v zmluvnom termíne.

K tejto diaľnici mám osobný vzťah. Ide o jeden z prvých úsekov, ktorého výstavbu som odštartoval po nástupe do funkcie a práce išli aj napriek menším prekážkam pomerne hladko a hlavne načas. Som rád, že ju môžem dnes otvoriť pre motoristov a tiež pre obyvateľov okolitých obcí, ktorým sa uvoľnia cesty a zlepšia životné podmienky,“ povedal pri otvorení minister A. Érsek.

Veľká križovatka a nadväzujúce prepojenia

Úsek sa v Budimíre napája na hotovú diaľnicu D1 do Prešova s pokračovaním údolím rieky Torysa. V časti Košické Olšany je vybudovaná mimoúrovňová križovatka diaľnice D1 a rýchlostnej cesty R2/R4, od ktorej pokračuje diaľnica D1 smerom na východ do Bidoviec.

V rámci projektu bol vybudovaný aj krátky úsek rýchlostnej cesty z križovatky Košické Olšany smerom na Košice po križovatku Hrašovík v dĺžke 1,1 km. Po dobudovaní rýchlostnej cesty R2 Košice-Šaca – Košické Olšany budú tvoriť úplný severovýchodný obchvat mesta Košice, ktorý odbremení mesto od tranzitnej dopravy z východu aj z juhu.

Výstavbu úseku D1 Budimír – Bidovce z významnej časti pokryli európske zdroje v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII). Celková zmluvná hodnota diela je 197 miliónov eur.

JF / KD

 

Mohlo by vás zaujímať:

Štátna tajomníčka: Dopravná infraštruktúra na Slovensku rastie napriek problémom

Exit Triblavina prinesie vidieckym Bratislavčanom nové napojenie na D1

Milióny z eurofondov na rozvoj Slovenska

Slovensko a Poľsko prepojí rýchlostná cesta na východe, na Orave postavia hraničný most

Cestné stavby v krajinách Karpatského oblúka budú viac rešpektovať živú prírodu

Tvrdá lekcia z Janova a politický horúci zemiak infraštruktúry

Multimédiá

Partneri