Témy

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Minúta telefonátu nebude stáť viac ako 19 centov, jedna SMS-ka šesť centov, to všetko od mája 2019. V roku 2020 má v každom štáte EÚ aspoň čiastočne fungovať sieť 5G.

Od 1. septembra občania nemajú povinnosť nosiť na úrady výpisy z obchodného a živnostenského registra a z listu vlastníctva a už čoskoro ani kópiu z katastrálnej mapy a výpis z registra trestov.

Úprava mala pre budúcnosť evidentne pomôcť predchádzať pochybnostiam, aké sa objavili pri obstarávaní služieb súvisiacich so slovenským predsedníctvom v Rade EÚ.

Na účely zdravotného poistenia sa už nepovažujú za zamestnancov a neprihlasujú sa do zdravotnej poisťovne.

U lekára alebo v lekárni niektorí poistenci predložia už len OP, prípadne európsky preukaz.

Koncom mája 2018 podpísal prezident SR zákon, ktorého účelom je znížiť byrokraciu vo verejnej správe.

Kontrolné povinnosti sú nejasne definované a ťažko vykonateľné a zákon je v rozpore s právom EÚ, upozorňuje Potravinárska komora Slovenska.

Členské štáty do apríla 2019 oznámia, či zavedú trvalý letný alebo zimný čas. Posledné posunutie času v EÚ sa uskutoční najneskôr 27. októbra 2019.

Európsky parlament urobil výrazný krok k reštrikciám v oblasti autorských práv. Premávka na webe bude onedlho zviazaná novými pravidlami.

Kataster nehnuteľností bude od októbra evidovať a vydávať viac informácií; prístup k nim bude mať vlastník a oprávnené subjekty.

Strana 1 z 4

Partneri

fintech blackmarketingovoeducationliga proti rakovinegebruder weisswustenrotSOPKKK blue1