Témy

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Vplyv firiem vo svete je čoraz väčší a dôvera ľudí v ne rastie, zatiaľ čo politikom veria stále menej.

1. Aký význam pripisujete goodwillu firmy? Je dnes dôležitejší ako v minulosti?
2. Ako budujete goodwill vašej spoločnosti?

Strana 6 z 6

Partneri