IT

Networking s uznávanými odborníkmi z oblasti IT, financií, investovania či aplikovanej psychológie sa uskutočnil v Bratislave.

Najlepší čas, kedy s tým začať, je koncom starého roka so zápisom do obchodného registra od 1. januára 2019.

O zaujímavých projektoch slovenských vedcov a ich svetovom dosahu, ale aj problémoch hovorí RNDr. Vladimír Cambel, DrSc., riaditeľ Elektrotechnického ústavu SAV.

Áno, práve taká úloha čaká na tých, čo sa zapoja do tradičnej vývojárskej súťaže. Odmenou pre víťaza bude pár tisíc eur na ruku a podpora jeho projektu.

To sú zadania, ktoré sa podujali vyriešiť študenti v rámci súťaže MADhack 2018 IoT pre Lepšiu obec. Predstavia ich vo februári.

V rebríčku GPCI, ktorý zostavil japonský inštitút pre urbánne stratégie, vysoko bodovali aj Tokio a Paríž.

Rozširujú sa aj akademické programy pripravujúce vývojárov pre túto oblasť, ktorá má využitie v odvetviach rôznych druhov.

A tiež chránené pred rizikom z kopírovania Číňanmi. Také sú výrobky firmy ATAS Náchod. Prinášame rozhovor s Ottom Daněkom, jej predsedom predstavenstva.

Ako zmení UI smerovanie ľudstva? Bude pomocníkom a partnerom alebo sa stane vládcom, s ktorým raz budeme bojovať? Na kongrese ITAPA o tom budú rozprávať svetoví experti.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky ako prvá na Slovensku umožňuje videospojenie medzi deťmi v inkubátore a ich najbližšími príbuznými.

Partneri