Vzdelávanie

V univerzitnom inkubátore pre mladých adeptov podnikania sa to rojí nápadmi. Funguje s podporou štátnej agentúry SBA.

Zákon o zabezpečovaní kvality vysokých škôl a novela vysokoškolského zákona s prílepkom o SAV podľa neho v danej forme kvalitu neprinesú.

Úroveň vzdelania je výrazným činiteľom, ktorý má vplyv na plat a platový progres zamestnancov počas celého života.

Tak sa volá výsledok najnovšieho školského projektu podnikového učilišťa značky Škoda.

UK je na 673. priečke. Prvé miesta si aj tento rok udržali v nezmenenom poradí Harvard, Stanford, MIT, Cambridge a Oxford.

Hoci len nedávno vykročili do praxe, ich objavy a nové metódy majú potenciál pomôcť ľudstvu. Začínajúci vedci ich v režime bleskových prezentácií predstavili v Bratislave.

Na celom svete má obrovský ekonomický potenciál; ťažiť z nej budú firmy a zákazníci, ale priložiť ruku k dielu musí aj vláda.

Jasné manažérske ambície má na Slovensku 28,5 % študentov a čerstvých absolventov, ale až 53 % stačí byť expertom vo svojom odbore.

Inštitút pri Škole manažmentu Guanghua má vzdelávať budúcich lídrov z krajín pozdĺž Pásu.

Automobilová Junior Akadémia chce pútavou formou pritiahnuť mladých ľudí k technickým vedám a vzdelaniu.

Partneri