EÚ vydala usmernenie pre bezpečný návrat zamestnancov na pracovisko

Autor EK apríl 2020 -
EÚ vydala usmernenie pre bezpečný návrat zamestnancov na pracovisko Pixabay

Ako zabezpečiť zdravie a bezpečnosť pracovníkov po ich návrate na pracovisko? Zaoberá sa tým agentúra z európskeho rezortu pre pracovné miesta a sociálne práva.

Túto dôležitú otázku riešia mnohí zamestnávatelia, keďže krajiny EÚ plánujú alebo už realizujú postupný návrat do práce po koronavírusovej pandémii. Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) vydala usmernenie týkajúce sa návratu do práce.

Vyhodnocovať, poučiť sa a plánovať

Pre Európsku komisiu je dôležité zaistiť, aby sa ľudia mohli vrátiť na pracovisko do bezpečného a zdravého prostredia. Vydané usmernenie obsahuje aj odkazy na vnútroštátne informácie o konkrétnych sektoroch a povolaniach. Týka sa viacerých oblastí, ktorými sú najmä:

  • hodnotenie rizika a príslušné opatrenia,
  • zapojenie pracovníkov,
  • starostlivosť o chorých pracovníkov,
  • plánovanie a ponaučenie do budúcnosti,
  • zachovanie informovanosti,
  • informácie pre sektory a povolania.

K usmerneniu, ktoré vypracovala agentúra EU-OSHA v spolupráci s Európskou komisiou, prispeli aj tripartitný Poradný výbor pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a Výbor vedúcich predstaviteľov inšpekcie práce. Bude sa pravidelne aktualizovať spoľahlivými informáciami v závislosti od vývoja situácie.

Vyšší level BOZP

Podľa eurokomisára pre pracovné miesta a sociálne práva Nicolasa Schmita pomôže vydané usmernenie zamestnávateľom pri zvládaní návratu do práce a poskytovaní praktického poradenstva zamestnancom.

Dnes je viac než kedykoľvek predtým jasné, že zachovanie a presadzovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci má pre pracovníkov, podniky, systémy sociálnej ochrany a celú spoločnosť mimoriadny význam,“ povedal.

„Toto usmernenie prináša odpovede na praktické otázky zamestnávateľov, napríklad ako minimalizovať nebezpečenstvo koronavírusu na pracovisku, ako aktualizovať hodnotenie rizika, ako sa postarať o pracovníkov, ktorí ochoreli,“ vysvetlil N. Schmit.

Súvislosti

Šírenie koronavírusu poukazuje na rozhodujúci význam účelných opatrení a podmienok týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo všetkých oblastiach činnosti.

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) je informačná agentúra Európskej únie pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

EU-OSHA už na začiatku koronavírusovej krízy vydala usmernenia pre pracoviská. Zostavila najdôležitejšie informácie a rady, ktoré sú k dispozícii v súvislosti so šírením koronavírusu.

TS EK

 

Ďalšie články k téme:

Vplyv koronavírusu na firmy z pohľadu zamestnanca – praktické rady a odpovede

Korona-Kurzarbeit čiže skrátený pracovný čas v Rakúsku

Vývoj nákazy a opatrení proti nej v 20 krajinách

Tvrdý dopad koronavírusu na biznis: Potrvá to možno pol roka, myslia si svetoví topmanažéri

Igor Rattaj z TMR: Našich 2 500 zamestnancov môže sadiť stromy, ak to podporí vláda

 

Partneri