Témy

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Používatelia môžu na stránke sledovať zemepisné modely a trendy týkajúce sa výskytu rakoviny a údaje o úmrtnosti a prežití.

EK zverejnila výsledky dvoch eurobarometrov: tzv. bleskového na tému Podniky a korupcia a špeciálneho o postojoch občanov.

Európska komisia uverejnila nové usmernenie, ktoré je určené pre štátnych, regionálnych a miestnych úradníkov pracujúcich s finančnými prostriedkami EÚ.

Budúcnosť uhoľných baní a tepelných elektrární je problematická. Výskumné centrum Európskej komisie JRC ponúklo scenár pre ďalší vývoj Hornonitrianskeho regiónu.

Poslanci schválili nariadenie, ktoré rozšíri a zjednoduší online prístup k cezhraničnému nákupu produktov a vstupeniek, k rezerváciám hotelového ubytovania či prenájmu automobilov.

Európsky parlament schválil legislatívu zameranú na zníženie priemyselných emisií CO2, ktorou EÚ začne napĺňať svoje záväzky z parížskej klimatickej dohody.

Na európskej úrovni prebieha testovanie eCall riešení jednotlivých výrobcov a EÚ vydala príslušné usmernenia pre centrá typového schvaľovania.

Európsky parlament zahlasoval za zmenu legislatívy v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a potvrdil tak veľmi ambiciózne ciele EÚ v oblasti zelenej energie.

Európska komisia predstavila plány spolu s členskými štátmi investovať do budovania infraštruktúry superpočítačov.

Slovenskí organizátori sa osvedčili a po minulom úspešnom ročníku im EÚ opäť zverila usporiadanie tejto prestížnej akcie. Uskutočnila sa v Bratislave 29. novembra - 1. decembra 2017.

Partneri