Životné prostredie

Všetko je premyslené: včely budú mať profesionálnu starostlivosť, hotel zaradí do ponuky viac produktov z medu a tiež včelárske víkendové programy.

Vláda rozhodla: priorít bude šesť a majú smerovať k zlepšeniu života nás, obyvateľov, vo všetkých smeroch.

Spoločná, tzv. hybridná dotácia od štátu a technologického holdingu podporí spracovanie plastového odpadu v rámci konceptu Smart City.

Zaplavené ulice, ale aj extrémne horúci vzduch v mestách sú dôsledkom nielen globálnej zmeny klímy, ale aj ľudskej činnosti a nepremysleného budovania.

Spoločnosť pokračuje v nasadenom tempe a snaží sa správať zodpovedne vo viacerých smeroch.

Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky – to je názov kampane, ktorú rozbehla špecializovaná únijná agentúra.

Do roku 2030 musia emisie CO2 v štyroch silných sektoroch klesnúť o 30 % v porovnaní s  rokom 2005. Výruby sa budú kompenzovať výsadbou nových stromov.

Štát tvrdí, že s OZE je všetko v poriadku, podľa odborníkov a účastníkov trhu je však realita iná.

Spoločnosti Hitachi, Mitsubishi Motors a Engie skúmajú možnosti využitia batérií elektromobilov na ukladanie obnoviteľnej energie s využitím pre kancelárske budovy.

Koncept Oxygene spoločnosti Goodyear predvída dopravné riešenie, ktoré bude zlepšovať kvalitu ovzdušia.

Partneri