Témy

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Vychádza nová správa o stave európskych lesov. Jej prípravu po prvýkrát v histórii koordinovali slovenskí odborníci.

Z tejto sumy podpora od EÚ predstavovala asi 591 miliónov eur. Takmer polovicu z toho vyplatili v decembri.

Priame platby a financovanie rozvoja vidieka pokračujú bez prerušenia. Poslanci odobrili aj skoršie uvoľnenie ôsmich miliárd eur na pomoc farmárom.

Zlepšenie úrodnosti, biodiverzity a vodozádržnosti si žiada rozčlenenie veľkých parciel, striedanie plodín a budovanie krajinných prvkov.

Smreky na severnom Slovensku hynú, pretože sa otepľuje klíma, škodí im podkôrny hmyz a veľký vplyv majú aj emisie a vietor. Pôdohospodársky rezort presadzuje ako riešenie PBHL.

Podmienkou úspechu je spoľahlivosť z oboch strán; stabilita vzťahu umožnila pestovateľskému družstvu investovať a vytvoriť nové pracovné miesta.

Šetrné a ekologické hospodárenie v lesoch si vyžaduje konskú silu, jej chov je však stratový. Na Slovensku ide najmä o domáce plemeno norik muránskeho typu.

Kvalitu životného prostredia treba uprednostniť pred kubíkmi vyťaženého dreva, tvrdí J. Mičovský.

Predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho volá po zlepšení podmienok pre slovenských producentov a pomoci pri prekonávaní ťažkostí.

Verejná aplikácia by zvýšila verejnú kontrolu prevozu dreva a znížila nelegálnu ťažbu.

Strana 1 z 4

Partneri