Podnikanie

Aké sú povinnosti zainteresovaných v prípade, keď vyslaný zamestnanec zo zahraničia vykonáva prácu pre slovenského daňového rezidenta?

Aké sú dôsledky neodkladného opatrenia spočívajúceho v zákaze predať alebo inak scudziť nehnuteľnosť?

Ponuky práce musia podľa nových pravidiel výslovne uvádzať základnú zložku mzdy.

Maloobchodné predajne sa pripravujú na prísnejšie pravidlá pri používaní bezpečnostných kamier.

Zásadný problém vidia v absencii kontroly a regulácie pri tvorbe sadzobníkov správcami autorských práv.

Na čele najväčšej agropotravinárskej samosprávy Slovenska bude najbližšie tri roky generálny riaditeľ Agropodniku Trnava.

Predstavenstvo Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory rozhodlo o udelení ocenenia za mimoriadne zásluhy o rozvoj slovenskej ekonomiky a podnikania.

Tradičnou súčasťou rokovania Zhromaždenia delegátov SOPK bolo vyhlásenie výsledkov súťaže „Veľká cena SOPK“ a ďalších ocenení.

Povinná lokalizácia citlivých dát na území vlastného štátu, ktorú vyžaduje legislatíva viacerých krajín, je podľa Európskej komisie anachronizmus.

Jasné manažérske ambície má na Slovensku 28,5 % študentov a čerstvých absolventov, ale až 53 % stačí byť expertom vo svojom odbore.

Partneri

fintech blackmarketingovoeducationliga proti rakovinegebruder weisswustenrotSOPKKK blue1