Podnikanie

Zásadný problém vidia v absencii kontroly a regulácie pri tvorbe sadzobníkov správcami autorských práv.

Na čele najväčšej agropotravinárskej samosprávy Slovenska bude najbližšie tri roky generálny riaditeľ Agropodniku Trnava.

Predstavenstvo Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory rozhodlo o udelení ocenenia za mimoriadne zásluhy o rozvoj slovenskej ekonomiky a podnikania.

Tradičnou súčasťou rokovania Zhromaždenia delegátov SOPK bolo vyhlásenie výsledkov súťaže „Veľká cena SOPK“ a ďalších ocenení.

Povinná lokalizácia citlivých dát na území vlastného štátu, ktorú vyžaduje legislatíva viacerých krajín, je podľa Európskej komisie anachronizmus.

Jasné manažérske ambície má na Slovensku 28,5 % študentov a čerstvých absolventov, ale až 53 % stačí byť expertom vo svojom odbore.

Prinášame prehľadnú tabuľku úprav účinných od 1. mája 2018. Ako vyzerajú nové mzdové zvýhodnenia za prácu v sobotu, nedeľu, za sviatok a za nočnú prácu?

Pravidlá zaručujúce občanom EÚ ochranu a pomoc od akékoľvek konzulátu EÚ nadobudli účinnosť.

Za veľmi dôležitú hodnotu vo svojom živote považovalo prácu 67 % respondentov najnovšieho prieskumu – najviac po rodine.

S príchodom nového európskeho nariadenia o ochrane osobných údajov GDPR naberá ochrana osobných údajov v Európskej únii nový rozmer.

Partneri

fintech blackmarketingovoeducationliga proti rakovinegebruder weisswustenrotSOPKKK blue1