Podnikanie

Počet členov odborov klesá a mnohé nové odvetvia v oblasti kolektívneho vyjednávania chýbajú.

Firmám pomôže Úrad priemyselného vlastníctva SR prostredníctvom osobitného grantového programu Fond pre MSP – Ideas Powered for Business.

Častejšie sofistikované útoky na firmware, zneužívanie nezabezpečených koncových zariadení a cielené investície do zabezpečenia. Tieto trendy by mali tento rok dominovať.

Vysoké ceny energií ako kľúčový rizikový faktor pre podnikanie neboli už dávno spomínané tak často ako v uplynulom roku. Prejavilo sa to aj v nedávnom prieskume.

Siedmy ročník marketingového programu Dôveryhodné značky pozná víťazov – značky, ktorým veria spotrebitelia na slovenskom trhu najviac. O výsledkoch rozhodol prieskum medzi dvoma tisíckami respondentov.

Nemecké firmy sú so svojou ekonomickou situáciou na Slovensku zväčša spokojné, ale očakávania sú vzhľadom na zložité globálne ekonomické prostredie tlmené.

Pri plánovaní budúcoročných rozpočtov by organizácie nemali drasticky znižovať náklady na technológie. Tie im totiž môžu pomôcť prekonať krízu.

Dve tretiny zamestnancov tvrdia, že by ich práca bavila viac, keby mali priestor na tvorivé úlohy.

Digitálne platformy slúžia ako brána prístupu medzi komerčnými používateľmi a spotrebiteľmi, pre ktorý určujú vlastné pravidlá. Teraz do toho vstupuje nová legislatíva EÚ.

Plzeňský Prazdroj Slovensko mapuje na dobrovoľnej báze svoje aktivity na poli udržateľnosti už 16 rokov.

Partneri

SOPK

lexikon logo cervene hlavicka KK blue1

Fijet logo