Podnikanie

Za jednu z ciest k dosiahnutiu rovnováhy medzi pracovným a osobným životom považujú zamestnanci aj dostatočne dlhé voľno v práci.

Komfort elektronického objednávania jedla a platieb bez čašníka ponúka aplikácia českej firmy, ktorá získava popularitu aj u nás.

Firmy čoraz viac využívajú AI aj v procese náboru nových pracovníkov.

Švédske mzdové rovnostárstvo je v mnohých prípadoch antimotivačné. Vinou zotrvačnosti v myslení aktérov sú zmeny smerom k diverzifikácie miezd pomalé.

V mnohých organizáciách sa udomácnil hybridný model, teda mix práce z domu a v kancelárii.

Nositeľné kamery sú nástrojom prevencie pre bezpečnostné zložky, pretože ľudia sa v krízových situáciách obvykle správajú inak, ak vedia, že ich sníma kamera.

Týždenník Trend v spolupráci s portálom Epravo.sk vyhlásili víťazov 11. ročníka hodnotenia advokátskych kancelárií.

AI v mnohých segmentoch nenahradí človeka a jej úspešné využívanie si vyžaduje spoluprácu medzi ľuďmi a technológiami.

Zahraničným firmám na Slovensku prekážajú najmä vysoké ceny energií, nedostatok kvalifikovaných zamestnancov a nekompetentnosť politikov.

Mnoho spoločnosti na Slovensku plánuje v tomto roku prijímať ľudí. Otázkou je, či nájdu tých správnych. O situácii u nás a vo svete vypovedajú štatistiky a grafy, ktoré predstavujeme.

Partneri

SOPK

lexikon logo cervene hlavicka KK blue1

Fijet logo