Podnikanie

Voľný pracovný režim láka mileniálov viac ako vyššia mzda. S tým súvisí využívanie zdieľaných kancelárií, aké ponúka aj spoločnosť Regus.

Najväčšia česko-slovenská advokátska kancelária nadviazala na roky 2015 a 2017 a opäť získala hlavné ocenenie v prestížnej ankete.

V tomto roku podujatie akcentovalo aj trendy v inováciách a automatizácii vo V4.

Networking s uznávanými odborníkmi z oblasti IT, financií, investovania či aplikovanej psychológie sa uskutočnil v Bratislave.

Najlepší čas, kedy s tým začať, je koncom starého roka so zápisom do obchodného registra od 1. januára 2019.

Úprava mala pre budúcnosť evidentne pomôcť predchádzať pochybnostiam, aké sa objavili pri obstarávaní služieb súvisiacich so slovenským predsedníctvom v Rade EÚ.

Národná rada SR schválila tri úpravy, ktoré sa týkajú podnikania v turizme. Ide o zavedenie rekreačných poukazov, nižšiu DPH na ubytovacie služby a úpravu autorského zákona.

Ak ide o zahraničného rezidenta, znamená to, že príjmy zo Slovenska zdaní na Slovensku.

Organizátor vyzýva: Prihláste sa alebo nominujte podnikateľa zo svojho okolia, ktorý má víziu a odvahu a tvrdou prácou vybudoval úspešnú spoločnosť!

HubHub a Impact Hub rozbehli spoločný produkt, prepájajúci služby pre používateľov oboch.

Partneri