Podnikanie

Vplyv firiem vo svete je čoraz väčší a dôvera ľudí v ne rastie, zatiaľ čo politikom veria stále menej.

Na celom svete je v súčasnosti medzi 8 000 a 12 000 MBA programov; je ťažké udržať si v nich prehľad a nájsť pre seba ten najvhodnejší. 

1. Aký význam pripisujete goodwillu firmy? Je dnes dôležitejší ako v minulosti?
2. Ako budujete goodwill vašej spoločnosti?

Strana 21 z 21

Partneri

fintech blackmarketingovoeducationliga proti rakovinegebruder weisswustenrotSOPKKK blue1